23.05.2008 00:00

Revue Laterny magiky Code 58.08 – Městská knihovna 27. 5.

Letos v květnu je tomu padesát let, kdy Československo slavilo úspěchy na světové výstavě Expo 58 v Bruselu, a je to i padesát let od prvního představení Laterny magiky. K tomuto výročí Laterna magika připravila krátkou revui s názvem Code 58.08.

Tuto revui již představila 13. května v rámci vernisáže výstavy Bruselský sen, výstavy, která má připomenout nejen Expo 58, ale celý životní styl v Československu na přelomu 50. a 60. let. Laterna magika k němu jako fenomén své doby bezesporu patří.

Představení Code 58.08 bude pro veřejnost uvedeno v rámci výstavy Bruselský sen 27. května ve Velkém sále městské knihovny od 19.30 hodin. Program v rámci večera doplní pantomimická hříčka Blackmoons tria, které si dalo název „Skupina extrémní klauniády s.r.o.“: tvoří je umělci Miloslav Horáček, Josef Kotěšovský a Rudolf Papežík, kteří v minulosti prošli takovými soubory jako právě Laterna magika, Černé divadlo Jiřího Srnce nebo Pražský komorní balet Pavla Šmoka.

O představení
Krátké multimediální představení Code 58.08 není jen připomenutím kulatého výročí. Tvůrci se v něm vracejí k některým původním principům bruselského programu, ale očima současné generace, jak zdůrazňuje i dramaturg Laterny magiky Václav Janeček: „Choreografie je sice stylizovaná do 60. let 20. století, ale jde o motivy přetavené do řeči, na kterou slyší dnešní moderní divák.“ Obsahuje tedy i prvky street dance a moderního scénického tance. „Snažíme se, aby představení bylo inspirováno dobou 60. let 20. stol., ale zpracováno tak, jak si tuto dobu představujeme dnes.“ vysvětluje Janeček. Představení by podle dramaturga mělo připomínat především kvalitní revui, zábavu a magické vidění světa, jako fenomén (nejen) své doby, ve kterém Laterna magika vynikala.

Laternu magiku od počátku charakterizuje interaktivní spojení filmu a nejnovějších technických vymožeností s hereckou a taneční akcí na scéně. Autorský tým, který tvoří choreograf Pavel Strouhal, režiséři Michal Cimala a Jan Loukota, výtvarník Jakub Nepraš a další, se snaží vzkřísit „něco z tradice“ Laterny magiky v novém pojetí. Všichni mladí tvůrci jsou podle Janečka dokonale sehraným týmem. „Nová témata, tvůrci a jejich svěží kreativita včetně zahrnutí některých zajímavých technologií do produkce Laterny magiky rozhodně nechybějí,“ dodává Janeček.

Název představení v sobě skrývá inspirační zdroj tvůrců, kterým je – kód. Václav Janeček vysvětluje princip jedné části této novodobé revue: „Pracuje s grafikou čárového kódu, což je něco, co vidíme na každém kroku, ale vůbec to už nevnímáme, neuvědomujeme si, co to znamená. Všechno má na sobě nějaký kód, protože všechno je zboží, i představení je zboží a kdyby se na ně dal napsat kód, tak by tam byl. I lidé mají kód, rodné číslo, PIN jsou kódy... S tím pracujeme, protože nějaký základ představení mít musí a myslím, že jsme přišli na docela originální téma. I revue musí mít myšlenku, i když nemá v pravém slova smyslu děj. Kód je zároveň graficky zajímavý prvek, který může navodit spoustu asociací, a některé se v přestavení snažíme rozvíjet. … něco jako magická realita, úlet…“

 Code 58.08 je krátké představení, které je svébytným tvarem, zároveň je ale i příslibem do budoucna. Příští rok – 9. května 2009 – oslaví Laterna magika druhé důležité výročí, padesát let od chvíle, kdy se začala psát její historie jako oficiálního samostatného souboru, ač pod hlavičkou Národního divadla. Pro toto významné výročí by se podle tvůrců měl Code 58.08 rozrůst do podoby celovečerního představení, které tak bude připomínkou obou událostí.

Další informace, rozhovory s tvůrci a jejich portréty najdete v příloze.

Upoutávku na představení můžete zhlédnout na:
http://www.youtube.com/watch?v=f8Uoq1h53wc

Zdroj: lucie.k@laterna.cz

Autor článku: Informace z divadel