20.07.2020 11:36

Rozšírené číslo časopisu kød – konkrétne ø divadle už nie je v karanténe

Pandémia nám zamedzila možnosť vydať májové číslo, no v júni vám už nechceme ostať nič dlžní. V rozšírenom vydaní preto dokumentujeme najdlhšie obdobie bez živej kultúry od vzniku profesionálneho divadla na Slovensku. Na pandemickú situáciu sme sa zamerali ako na krízu, ktorá zasahuje do samotnej podstaty živého spojenia medzi tvorcom a divákom, devastuje kultúrny sektor, skúša politické elity, rovnako však provokuje k prekvapivým úvahám. Sumarizačné články zo Slovenska, Európy, ale aj ostatného sveta ponúkajú dnes ešte čerstvé spomienky, ktoré búdu v budúcnosti slúžiť ako dokument netradičnej situácie. Stostranový špeciál so zameraním na vplyv pandémie ochorenia COVID-19 by mal naznačiť, že celú situáciu vnímame ako komplexný fenomén.

V čísle 5-6/2020 nájdete:
ø v rubrike na margo texty filozofky Alice Koubovej a tanečníčky Zdenky Brungot Svítekovej, dve rôzne úvahy nad pandemickou situáciou;
ø rozhovor so Zuzanou Hekel, riaditeľkou DJP v Trnave, a rovnako aj rozhovor s predstaviteľkami FPU, Normou Kleinovou a Luciou Király Csajkovou;
ø recenzie posledných premiér spred koronových časov: Stvorenie (Staré divadlo Karola Spišáka), Milada Horáková (Balet Štátneho divadla Košice) a Dom (Divadlo Andreja Bagara v Nitre);
ø v rozsiahlej rubrike extra_COVID-19 množstvo textov venujúcich sa svetu a divadlu paralyzovanému koronavírusom, ako na Slovensku, tak aj v zahraničí; zhrnieme fakty a čísla, ale zreflektujeme aj nezmerateľné dosahy pandémie;
ø v rubrike festivaly prehľad zmien termínov vašich obľúbených slovenských i svetových festivalov aj reportáž z virtuálneho Theatertreffen;
ø v rubrike zahraničie analýzu inscenácie Štěstí a pád krále Otakara z rakúskeho Volkstheatru, ktorú ste mohli vidieť aj online;
ø v T/H/K pohľad na stav karantény od filozofa Miroslava Marcelliho, návrat k Artaudovi a jeho dielu Divadlo a mor od Soni Šimkovej a úvahy nad digitálnym a posthumánnym divadlom od Martiny Leeker;
ø v glose zamyslenie nad kultúrnym manifestom pražského Národního divadla;
ø v 2x2 odhady, priania a predpoklady toho, ako bude divadlo vyzerať po koronakríze;
ø a ako vždy, atraktívny obsah ukrytý v menších a najmenších rubrikách.

https://theatre.sk/projekty/casopis-kod/aktualne-cislo

Autor článku: Převzato z: https://theatre.sk/