20.12.2016 12:16

Salon české scénografie 2017 – výzva k překládání přihlášek

Salon české scénografie 2017 navazuje na oborovou přehlídku, kterou pořádal Institut umění – Divadelní ústav společně s českým střediskem Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT) v minulosti pravidelně, naposledy v letech 2013/2014. Jedná se o výstavu, jíž se mohou zúčastnit jak etablovaní scénografové a kostýmní výtvarníci, tak čerství absolventi či studenti uměleckých oborů. Salon je otevřenou výzvou pro všechny scénografy bez věkového či žánrového omezení (činoherní, hudební i loutkové divadlo, film, televize, site specific a další projekty na pomezí scénického a výtvarného počinu). Salon české scénografie jako takový je v současné době jedinou a největší národní oborovou přehlídkou a platformou pro výměnu intelektuálních, estetických a kulturních podnětů v oblasti současného scénického výtvarnictví. Kromě samotné možnosti prezentovat své dílo jinak než na divadelním jevišti a navázat oborovou komunikaci mimo akademickou půdu představuje Salon díky svým doprovodným akcím jedinečnou příležitost pro setkání přihlášených a různé diskusní formáty na téma současná česká scénografie a její národní i mezinárodní rozměr.

Datum a místo konání

Salon české scénografie 2017 je plánován ve dvou výstavních termínech: Brno,  květen/červen 2017, Praha listopad/prosinec 2017. Salon české scénografie 2017 se uskuteční v poločase mezi 13. a 14. ročníkem mezinárodní výstavy Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, a je tedy chápán jako oborová reflexe nejnovějších trendů v oblasti scénického výtvarnictví a zároveň jako svého druhu inventura české scénografie před dalším ročníkem PQ. Salon české scénografie 2017 je otevřen scénografům jakékoli národnosti a státní příslušnosti tvořícím pro divadla v České republice nebo scénografům české národnosti tvořícím pro zahraniční divadla pro divadla v ČR v období 2014-2017. Po výstavních termínech v ČR se uvažuje i o prezentaci v zahraničí.

Podmínky účasti

Podmínky zařazení do výstavy:

  1. Odeslání řádně vyplněné přihlášky do 1. března 2017. Přihlášku je nutno vyplnit online na tomto odkaze. Kontakt pro případné dotazy: Martina Pecková Černá, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, martina.peckova-cerna@divadlo.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí díla nebo přijetí pouze části navrhované prezentace bez udání důvodu (především z důvodu technických a/nebo prostorových a/nebo autorskoprávních omezení).
  2. Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi vystavujícím a pořadatelem a doručení děl určených k výstavě sjednaných ve Smlouvě o výpůjčce v určeném termínu a na určené místo v Praze nebo v Brně.
  3. Souhlas s vystavením děl v obou výstavních termínech v roce 2017 a jejich zařazením do PR aktivit souvisejících se Salonem české scénografie 2017.

ČOSDAT (Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků)

Organizace byla jako české centrum OISTAT (Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků) založena ve formě občanského sdružení v roce 2000. Jejím cílem a posláním je podpora a rozvoj scénografie, divadelní architektury, teorie a praxe všech divadelních technik, jež mají umělecký charakter, rozšiřování progresivních poznatků a metod, jakož i mezinárodní spolupráce a kontakty v této oblasti.

http://cosdat.idu.cz