29.11.2018 09:55

Salón českej a slovenskej scénografie 2018

Pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou – 100. výročie vzniku Československej republiky (1918), 50. výročie Pražskej jari (1968) a 25. výročie vzniku Slovenskej republiky (1993) – pripravil Divadelný ústav v Bratislave v spolupráci so svojimi českými partnermi Českou organizáciou scénografov, divadelných architektov a technikov (ČOSDAT)  a  Inštitútom umenia – Divadelným ústavom v Prahe niekoľko podujatí, ktoré si dôstojne pripomenuli kľúčové okamihy spoločných dejín, ale aj pretrvávajúcej tradície česko-slovenskej spolupráce v oblasti divadelného umenia.

Spoločný Salón českej a slovenskej scénografie, ktorý sa po Brne koná v Bratislave, je jedným z najväčších podujatí tejto línie. V Čechách je Salón v súčasnej dobe jediná a najväčšia prehliadka a platforma výmeny intelektuálnych, estetických a kultúrnych podnetov v oblasti súčasného scénického výtvarníctva. Výstava už tradične prezentuje obdobie medzi dvoma ročníkmi Pražského Quadriennale. Ide o projekt, vďaka ktorému sa môžu svojou tvorbou predstaviť tak profesionálni umelci, ako i študenti scénografie, a to bez vekového, národnostného či žánrového obmedzenia.

V Prahe a Brne sa Salón uskutočnil už štvrtý raz, tento rok sa ho po prvýkrát zúčastnili aj slovenskí scénickí a kostýmoví výtvarníci. Za Česko sa do projektu zapojilo 27 scénografov, za Slovensko 13 profesionálov a 5 študentov VŠMU.  Salón českej a slovenskej scénografie 2018 umožňuje komplexnú reflexiu scénografie v našich krajinách za posledné štyri roky, a to v najširšom poňatí tohto pojmu, nakoľko výstava zahŕňa aj zvukový a svetelný dizajn, video-art, kostýmové výtvarníctvo, makety či iné trojrozmerné exponáty. Vernisáž výstavy Salón českej a slovenskej scénografie sa uskutoční 5. 12. 2018 o 18.00 hod. v priestoroch Galérie UMELKA. Výstava potrvá do 6. 1. 2019.

Okrem partnerských divadelných ústavov sa na akcii podieľali aj Česká organizácia scénografov, divadelných architektov a technikov (ČOSDAT) i PRO SCENA - SLOVENSKÁ SCÉNOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ, občianske združenie profesionálnych scénografov a technikov.

Autor článku: Dušan Poliščák