15.09.2007 00:00

Scénické čtení Birinského Raskolnikova

V Eliadově knihovně Divadla Na zábradlí se ve středu 24. října od 19.00 hodin uskuteční scénické čtení hry Raskolnikov, kterou na motivy Dostojevského Zločinu a trestu napsal Leo Birinski. Hra bude vůbec poprvé provedena v češtině, v překladu Kateřiny Bohadlové.

Leo Birinski, tajemný dramatik, filmový scénárista a režisér židovského původu, se narodil pravděpodobně 8. června 1884 v Lisjance na dnešní Ukrajině. Od roku 1904 žil ve Vídni, kde také v letech 1910 – 1917 dosáhl největších úspěchů jako dramatik. Zejména jeho hra Narrentanz (do češtiny přeložena jako Mumraj) z roku 1912 slavila úspěchy postupně snad na všech německých scénách Evropy, ale i v německojazyčném Irving Place Theatre v New Yorku. Byla přeložena do mnoha jazyků, podle některých pramenů se hrála roku 1913 i v Tokiu. Roku 1921 Birinski odešel do Berlína a asi v roce 1928 přesídlil do USA. Od 20. do 40. let 20. století pracoval především jako scénárista pro film, nejprve německý, později americký. Napsal scénáře nebo náměty k celé řadě renomovaných filmů, dva filmy režíroval. V USA se vrátil i k psaní divadelních her. Dvě z nich byly inscenovány na Broadwayi v letech 1935 a 1944, rukopis třetí hry – s rasputinovským tématem – byl objeven roku 2005. Tato hra zřejmě dosud nebyla inscenována, a na svou světovou premiéru tedy teprve čeká. Birinski zemřel, patrně osamělý a v chudobě, 23. října 1951 v nemocnici Lincoln Hospital v newyorském Bronxu.

Jeho celý život byl provázen mnoha legendami, jejichž šíření zřejmě dokonce sám částečně podporoval. Tajemstvím zahalen je už jeho původ, neboť existuje několik odchylných údajů o místě a datu jeho narození (on sám postupně uváděl minimálně dvě verze). V březnu 1920 vznikla ve Vídni fáma o jeho sebevraždě, doprovázená dokonce nekrology v tisku. Přes dodatečně otištěná dementi se tento údaj o jeho smrti dostal do většiny evropských encyklopedií. Přestože se podílel i na tzv. „velkých“ hollywoodských filmech, ani v USA není o jeho životě téměř nic známo. Jeho úmrtní list neobsahuje kromě jména a chybně uvedeného věku žádné další údaje. Dodnes se podařilo najít pouze jedinou fotografii a jedinou karikaturu, které zachycují jeho podobu.

V českém prostředí je znám pod poruštěným jménem Lev Birinskij. Jeho Mumraj byl roku 1912 pražským Národním divadlem uveden v českém překladu Vincence Červinky pouhé tři dny po německé premiéře. Byl však díky jakési marketingové hře divadla prezentován jako rusky napsaná hra. Znovuobjevení českých překladů Birinského her Moloch a Mumraj v 70. letech 20. století podnítilo postupný vznik nových inscenací v tehdejším Československu, Jugoslávii a v Maďarsku. Snahou organizátorů čtení je, aby se některé jeho hry vrátily na jeviště i v současnosti.

Text téměř zapomenutého Raskolnikova byl objeven roku 2002 v Kungliga Biblioteket ve Stockholmu a ve washingtonské Library of Congress. Nejstarší nalezenou zmínku o hře obsahuje recenze vídeňského korespondenta Národních listů na inscenaci jiné Birinského hry (Moloch) ve Vídni z ledna 1910. Některé prameny považují Raskolnikova dokonce za Birinského prvotinu. Tiskem hru vydalo mnichovské nakladatelství a agentura Drei Masken Verlag patrně roku 1912. Prvního uvedení na scénu se Raskolnikov dočkal až v dubnu 1913, kdy jej inscenoval Paul Medenwaldt v divadle Fürstliches Hoftheater v Geře namísto původně plánovaného Mumraje. Později byla hra uvedena ještě v Berlíně, Vídni a ve slovinském překladu v Mariboru. Existuje ještě věrohodná indicie na chorvatskou inscenaci, její místo a datum se však zatím nepodařilo zjistit. Do češtiny hru letos přeložila (z kopie stockholmského výtisku) Kateřina Bohadlová. Scénické čtení hry je první předzvěstí regulérní české premiéry, kterou by na podzim 2008 měla připravit skupina CO?! divadelního souboru Ty-já-tr pod režijním vedením Radky Tesárkové.

Dušan Hübl

Další informace o autorovi a jeho díle:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Leo_Birinski

Zdroj: hublovi@volny.cz

Autor článku: Informace z divadel