11.05.2007 00:00

SE.S.T.A. – Letní setkání 2007

Setkávání současného tance SE.S.T.A. pořádá Letní setkání 2007 - intenzivní taneční seminář a coaching mladých choreografů. Letního setkání se zúčastní Jean Christophe Pare (FR) a Marie Kinsky (FR/CZ). Letošní ročník bude probíhat ve dvou částech:

STÁŽ A: Coaching choreografů – určená choreografům

Stáž coachingu choreografů byla již jednou relizována v rámci projektu DanseLabA3 v Bratislavě. Cílem této stáže není ani formování tanečníků ani estetický aspekt projevu. Cílem je otevřít choreografům na základě jejich vlastní tvorby nové cesty hledání a prohloubení stávajících prvků. Celá stáž je koncipována jako dialog mezi umělci a Jeanem Christophem Paré. Koncept Stáže A: Zúčastnění choreografové by vytvořili něco právě pro příležitost stáže, nebo by převzali krátkou ukázku choreografie (maximálně patnáct minut), která by sloužila jako podklad pro práci během stáže. To, co poslouží jako podklad pro práci, shlédne Jean Christophe předem na videozáznamu, aby se mohl před začátkem semináře seznámit s vnitřním světem všech choreografů a pochopit jejich vnímání.

Během stáže budu účastníci analyzovat jednotlivé prvky choreografie a snažit se pojmenovat jejich obsah, spolu s Jeanem Christophem znovu identifikovat to podstatné a to, co je možné rozvinout atd. Výsledek této práce bude předmětem veřejné prezentace work in progress. Cílem není představit hotový produkt, samostatnou choreografii, ale etapu v tvůrčím procesu.

STÁŽ B: Technika a analýza pohybu – určená profesionálním tanečníkům, pedagogům a studentům tance

Zahrnuje dopolední kurz pod vedením Jeana Christopha Paré (1,5 hod.), pauza, poté tvůrčí dílna pod vedením Marie Kinsky. Technika bude založena na analýze pohybu, poté se účastníci zaměří na určitý princip pohybu, který bude zdrojem pro improvizaci, následovat budou krátké kompozice tvořené z pohledu interpretů či pedagogů.

Program

Každý den bude zahájen společným tréninkem s J. Ch. Pare (cca 1,5 hod). Každý choreograf bude mít zároveň i určitý prostor, aby pracoval na cílech, které si určí sám spolu s Jeanem Ch. Parem. Ten bude přítomen dle potřeby a přání. Na závěr dne představí každý choreograf svou denní práci, ať je v jakémkoliv stavu rozpracovanosti a spolu s Parem, ostatními choreografy a tanečníky ji bude komentovat.

Jean Christophe Paré
V osmedesátých letech první tanečník pařížské Opery a současně člen experimentální taneční skupiny Pařížské opery GRCOP. V oblasti současného tance pracoval např. s D. Larrieu, R. Chopinot, F. Verret, A. Degroat… a věnoval se vlastní tvorbě.

Intenzivně spolupracuje s Wilfride Piollet a Jeanem Guizerixem, hvězdami Pařížské opery, kteří jsou ovšem zároveň velmi otevřeni soudobé taneční tvorbě. Vedle interpretační činnosti se společně s nimi zúčastňuje výzkumu v oblasti analýzy pohybuv ve spolupráci s Odile Rouqet.

V současné době zaujímá postavení poradce pro tanec ainspektor tancesekce hudby, tance a živého divadla (DMDTS) na francouzském Ministerstvu kultury. Bude ředitelem školy L´école professionnelle de Marseilles.

Marie Kinsky
Tanečnice a pedagožka, absolventka francouzské konzervatoře klasického tance a univerzity Paris IV La Sorbonne se zkušeností s řadou skupin současného tance, butó a pohybového divadla, hlavně patnáct let ve Francii. Pravidelně vyučuje v Praze, vede stáže v České republice (HAMU, JAMU, Pražská konzervatoř, Ipos Artama, Duncan Center) na Slovensku (VŠMU) a ve Francii, mj. na univerzitě Paris VIII. Je zakladatelkou a ředitelkou o.s. SE.S.TA. Dlouhodobě se věnuje Analýze pohybu, nasbírala zkušenosti z butó a čím dál více se specializuje na techniku Feldenkrais, což ji ovšem nebraní studovat i jiné taneční směry

Cena: stáž A - 1 800 Kč (pro tanečníky, pedagogy a studenty tance z ČR a SK) a 115 EUR ostatní zájemci (pro tuto stáž je počítána každá skupinka: choreograf + jeho tanečníci za jednoho účastníka); stáž B - 1 300 Kč (pro tanečníky, pedagogy a studenty tance z ČR a SK) a 90 EUR ostatní zájemci

Počet účastníků je limitován: Stáž A - max. pět choreografů + jejich tanečníci a Stáž B - max. dvanáct tanečníků, pedagogů či studentů tance

Termín: 20. – 25. srpna 2007

Místo: HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1; Prostor Preslova, Preslova 9, Praha 5 a Divadlo Alfred ve dvoře, Fr. Krizka 36, Praha 7

Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. července 2007 na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Více o SE.S.TA. na www.se-s-ta.cz  

Kontakt: Marie Kinsky, SE.S.TA., Pod Kaštany 8, 160 00 Praha 6, E mkinsky@se-s-ta.cz 

Převzato z www.institutumeni.cz

Autor článku: redakce