16.02.2021 08:03

SE.S.TA: seminář pro pedagogy

Seminář je určen všem pedagogům se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů ke kreativní výuce i taneční tvorbě. Vítáni jsou choreografové i taneční interpreti. Seminář je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

TÉMA: GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ JAKO NÁSTROJ KOMPOZICE
Master Class pro taneční pedagogy a choreografy 

Seminář proběhne ONLINE. 

Již tradičně na jaře pořádaný pedagogický seminář sleduje cíl obohatit know-how pedagogů díky užití know-how choreografů. Během semináře dochází ke sdílení nástrojů pro analýzu a k porovnávání různých pedagogických přístupů, systémů a filozofií.

Seminář povede Jean-Christophe Paré (FR)

Tentokrát se seminář uskuteční v online formátu na platformě ZOOM, proto jsme zvolili pro vedení pouze jednoho lektora, abychom mohli naši pozornost zaměřit na jeden způsob výuky a jít tak více do hloubky.

Jean-Christophe Paré se dlouhodobě věnuje analýze pohybu, využívá strukturalistické metody a konceptuální rámce a dokáže taneční tvůrce (pedagogy i choreografy) podpořit v jejich vlastním zkoumání a tvořivosti. Přináší způsoby, kdy pohybový materiál vzniká radostně a intuitivně ze zkoumání fyzikálních veličin a strukturálních vztahů oproti v českém prostředí často raženému přístupu, kdy je „vznik tance“ motivován vnějšími podněty (předobraz, emoční stav, představa, textová nebo hudební předloha a jiné narativní způsoby).

Letos se chce zaměřit na různé formy grafického znázornění a formátování. „Grafické formátování vám umožní pochopit, kde se ve své práci nacházíte, co lze upravit, vylepšit nebo odstranit. Velmi mne také fascinuje vztah mezi hmotou a významem jako jeden ze způsobů, který může přivést tvůrce k hustším obrazům, méně logickým a významově dynamičtějším”, říká k semináři Jean-Christophe Paré.

Princip práce

Každý den začne seminář fyzickým rozehřátím, následuje teoretická část a práce ve skupinkách na vlastním choreografickém materiálu. Účastníci budou společně vytvářet grafická znázornění aktuálních projektů a pomocí opětovného čtení a manipulace s materiály a nápady budou vytvářet „novou” verzi díla. Součástí semináře jsou také společné diskuze a zpětná vazba.

Harmonogram

  • pátek 5. 3. 2021: 15.00–16.30, pauza, 17.00–18.30
  • sobota 6. 3. 2021: 9.00–10.30, pauza, 11.00–12.30
  • neděle 7. 3. 2021: 9.00–10.30, pauza, 11.00–12.30

Cena

Při platbě do 20. února 2021:

  • plný tarif = 1 500 Kč
  • student = 750 Kč
  • studenti HAMU = 550 Kč

Při platbě po 20. únoru 2021:

  • plný tarif = 1700 Kč
  • student = 850 Kč
  • studenti HAMU = 650 Kč

Přihlášky zasílejte do 25. 2. 2021 na tomto formuláři.

Kontakt: eva.papankova@se-s-ta.cz

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz