05.03.2003 00:00

Seminár Divadelné systémy v Európe

Nadácia – Centrum súčasného umenia a Divadelný ústav Bratislava v spolupráci a s podporou Pro Helvetie si vás dovoľujú pozvať na seminár „Divadelné systémy v Európe“ dňa 7. 3. 2003 od 9.30 do 18.00 v Štúdiu 12, na Jakubovom nám. 12.

Na seminári vystúpia:
Lukáš Matásek (Česká republika) - „Transformácia príspevkových organizácií – divadiel zriadených hlavným mestom Praha“

Jan Nekolný (Česká republika) - „Kultúrna politika z pohľadu transformácie divadelného systému v Českej republike po roku 1989“

Dr. Margarita Starkeviciute (Litva) - „Analýza a reforma financovania divadiel a organizácií v oblasti hudby“

Martha Monstein (Švajčiarsko) - „Divadelný systém v Švajčiarsku a fungovanie nezávislej divadelnej scény“

Zuzana Uličianska (Slovensko) - „Transformácia divadelnej siete – možnosti a realita“

Nadácia – Centrum súčasného umenia v spolupráci s Divadelným ústavom a Pro Helvetiou pripravili jednodňový seminár, kde budú predstavené niektoré modely fungovania divadelného systému, kultúrnej politiky, divadelných reforiem a formy financovania a získavania nových finančných zdrojov kultúrnych inštitúcií vo vybraných krajinách – Litva, Švajčiarsko, Česká republika, Slovensko.

PROGRAM

9.30 – 11.00
Dr. Margarita Starkeviciute (Litva) - „Analýza a reforma financovania divadiel a organizácií v oblasti hudby“

11.15 – 12.45
Lukáš Matásek (Česká republika) - „Transformácia príspevkových organizácií – divadiel zriadených hlavným mestom Praha“
Jan Nekolný (Česká republika) - „Kultúrna politika z pohľadu transformácie divadelného systému v Českej republike po roku 1989“

13.00 – 14.00 obedná prestávka

14.30 – 16.00
Martha Monstein (Švajčiarsko) - „Divadelný systém v Švajčiarsku a fungovanie nezávislej divadelnej scény“

16.15 – 17.45
Zuzana Uličianska (Slovensko) - „Transformácia divadelnej siete – možnosti a realita“

Diskusia

Program a bližšie informácie o seminári nájdete na www.scca.sk, www.theatre.sk.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miestnosti, prosíme potvrďte Vašu účasť do 5. 3. 2003 na tel. číslach: 02/ 54 41 33 16 alebo 59 30 47 15, resp. e-mailom: bohdana@scca.sk, studio.12@zmail.sk.

Autor článku: příspěvky veřejnosti