16.03.2018 08:42

Seminář mladé kritiky na festivalu Nová dráma/New Drama 2018 – výzva k účasti

Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých, filozofických a filologických fakúlt na Slovensku a v Česku. Študenti sa pod odborným vedením českej divadelnej kritičky a teatrologičky Radky Kunderovej budú venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu festivalu. Spolu s analýzami sa zaoberajú aj širšou problematikou umeleckej kritiky a publicistiky. Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese dominika.zatkova@theatre.sk. Súčasťou prihlášky je krátky životopis a akákoľvek recenzia alebo kritika z oblasti divadla.

Uzávierka prihlášok: 15. apríla 2018. Počet účastníkov je obmedzený. Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia.

Mimobratislavským účastníkom festival uhradí ubytovanie a cestovné náklady

http://www.novadrama.sk/