24.02.2022 11:55

Seminář pro taneční tvůrce s Jeanem-Christophem Paré

„Napětí mezi skupinou a jednotlivcem” je téma letošního Pedagogického semináře určeného všem tanečním tvůrcům – choreografům i pedagogům se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů k taneční tvorbě a kreativní výuce.

Napětí mezi skupinou a jednotlivcem v choreografii – akreditovaný Master Class pro taneční pedagogy a choreografy.

Jak se můžeme dynamicky pohybovat mezi „my“ a „já“ aniž bychom je kladli do opozice, ale naopak mezi nimi vytvářeli dialog?

Téma i pojetí semináře vychází z francouzského konceptu stáže pro pedagogy-choreografy Francouzské taneční federace (Fédération Française de Danse – FFD). Je nám ctí, že tento koncept můžeme přinést i do českého prostředí. Renomovaný francouzský pedagog, choreograf a tanečník Jean-Christophe Paré se opět vrací do ČR, aby společně s účastníky hledal odpovědi na klíčové otázky při vytváření choreografie.

Seminář je akreditován MŠMT (DVPP), účastníci po skončení obdrží Certifikát.

Seminář je určen všem pedagogům, choreografům i tanečním interpretům se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů k taneční tvorbě a kreativní výuce. Cílem semináře je obohatit know-how pedagogů díky užití know-how profesionálních choreografů. Během semináře dochází ke sdílení nástrojů pro analýzu a k porovnávání různých pedagogických přístupů, systémů a filozofií.

Seminář se koná ve dnech 18.–20. března 2022.
Místo konání: HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1

Program

  • pátek 18. 3.: 16.00–19.00
  • sobota 19. 3.: 10.00–17.00 (vč. pauzy na oběd)
  • neděle 20. 3.: 9.30– 15.00 (vč. pauzy na oběd)

Bližší informace a formulář pro přihlašování naleznete zde: https://bit.ly/3hjDvEx

Přihlášky zašlete nejpozději do 10. 3. 2022.

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/