12.01.2007 00:00

Seminář programu EU Culture zaměřený na vyplňování žádosti na rok 2007

Ve středu 24. ledna 2007 se uskuteční seminář programu Evropské unie Culture určený žadatelům o podporu projektů v rámci výzvy na rok 2007.

Na semináři budou žadatelé podrobně seznámeni s formulářem žádosti na rok 2007. Termín pro podání žádostí je 28. února 2007.

Kde: Malý sál Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1
Kdy: 24. ledna 2007, 11.00–13.00

Vstup zdarma. Svou účast potvrďte do 22. ledna 2007 na internetové adrese www.institutumeni.cz/index.php?cmd=page&id=556

Zdroj: Institut umění, www.institutumeni.cz

Autor článku: redakce