24.05.2012 10:22

Seminář Transition – Druhá kariéra aneb Jak dál po skončení umělecké kariéry?

Unie zaměstnavatelských svazů – centrum rozvojových aktivit ve spolupráci s Vizí tance, Tanečním sdružením ČRInstitutem umění – Divadelním ústavem si Vás dovolují pozvat na celodenní seminář

Transition– Druhá kariéra
aneb Jak dál po skončení umělecké kariéry


Praha, Divadlo v Celetné, Celetná 17, Praha 1

13. června 2012

Seminář je věnován problematice profesionálních tanečních umělců, artistů a hudebníků po skončení aktivní kariéry, jejich sociálním a profesním perspektivám a možnostem podpory jejich druhé kariéry.

Program:

  • 10.00 – 12.30  / Analytický blok
    Prezentace Tanečního průzkumu 2011 (R. Vašek) a zpráva o profesních podmínkách, sociálních a zdravotních aspektech umělců v oblasti tance, cirkusu a hudby (Z. Prokeš, V. Štefanová, V. Riedlbauch, P. Kolář)
  • Pauza na oběd
  • 13.30 – 15.00 / Transition modely
  • Zahraniční modely podpory umělců po skončení aktivní kariéry (M. Kinsky, R. Kubičko, N. Novotná, E.Kršíková)
  • 15.30 – 17.30 / Panelová diskuse

Diskuse se zúčastní zástupci tanečních a cirkusových profesionálů, zástupci hudebních profesí, ale také představitelé zaměstnavatelských svazů, ministerstev – kultury a práce a sociálních věcí a další. V diskusi by měly zaznít postoje z praxe a návrhy možných řešení ze strany kompetentních institucí

Podrobný program bude zveřejněn 30. května 2012 na www.vizetance.cz a www.projekty.monitorovani.eu.

K účasti na semináři je nutná registrace na adrese jana.navratova@divadlo.cz nejpozději do 3. 6. 2012. Pro účastníky je zajištěno občerstvení, oběd a možnost získat publikaci Studie návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu (se zaměřením na vybrané umělce z oblasti performing arts).

Tento projekt je financován z  Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

K semináři doporučujem prostudování Studie návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu, jejíž pracovní verzi si můžete stáhnout zde:

http://www.uschovna.cz/zasilka/J1DPZ3H8WEJJ6KV7-BZA nebo: http://www.uschovna.cz/zasilka/J4HNKFWBYK2X3FFI-N3F nebo http://www.uschovna.cz/zasilka/J4W3UPB86GJFUZ3V-SAK nebo kontaktovat Romana Vaška (roman.vasek@divadlo.cz )

Více info zde nebo na www.vizetance.cz

Autor článku: Eva Papánková

Seminář Transition – Druhá kariéra aneb Jak dál po skončení umělecké kariéry?