29.06.2012 11:11

Seminář Transition přinesl vyhlídky na druhou kariéru tanečníků, hudebníků i cirkusových artistů

V polovině června se v Praze uskutečnil celodenní intenzivní seminář Transition – Druhá kariéra, který se zabýval tématem ukončení kariéry a perspektivami umělců, kteří mohou díky specifické náročnosti  profese vykonávat své povolání jen po omezenou dobu. Navázal tak na průzkum z roku 2011, jehož výsledky shrnuli autoři Roman VašekVáclav Riedelbauch ve Studii návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu. Díky zahraničním příspěvkům byla představena řada možností podpory tanečníků, ale též artistů a některých hudebníků v okamžiku ukončení jejich umělecké kariéry a přípravy na nové pracovní uplatnění. Své názory na tuto problematiku si vyměňovali zástupci umělecké obce s představiteli tří ministerstev.

V první analytické části zazněly referáty mapující situaci v jednotlivých performativních uměních. Zpráva o situaci tanečníků vycházela z nedávného hloubkového průzkumu v oblasti baletu, současného a lidového tance, který ukázal překvapivé tendence: stále se snižující průměrný věk (více než polovině členů baletních souborů je do 25 let), takřka stoprocentní zastoupení plně kvalifikovaných umělců nebo sílící konkurenci (dnes průměrně 12 uchazečů na 1 místo v českých baletních souborech). Ukázal však i znepokojivé trendy v odměňování této náročné profese, kdy dokonce i přední sólisté krajských baletních souborů nedosahují ani průměrných platů v daném regionu. V lidovém, a především současném tanci je situace ještě horší.

Řada nemocí z povolání je v uměleckých profesích velmi vysoká a podceňovaná, v případě zhoršujícícho se sluchu dokonce tabuizovaná,“ uvedl ve svém příspěvku věnovanému především situaci hudebníků a jejich zdravotním rizikům Václav Riedelbauch. Podnětný byl přípěvek historika Hanuše Jordana o artistech v tradičním cirkusu, který rozpoutal živou debatu se zástupci Ministerstva kultury. Z ní vyplynulo, že jde o oblast kultury zcela opomíjenou a nepodchycenou. Veronika Štefanová hovořila o situaci umělců v tzv. novém cirkusu, v Čechách zatím relativně novém fenoménu, který si však velmi slibně buduje stálou pozici v kulturní sféře. 

Odpolední blok demonstroval příklady zahraničních programů transition – neboli modelů zaměřených na rekvalifikace a nové pracovní uplatnění někdejších tanečníků. Nataša Novotná, spoluzakladatelka souboru 420People, představila model v Nizozemsku, kde už od 70. let funguje zřejmě nejpropracovanější a nejliberálnější program OMSCHOLING. „Tento program je k umělcům velice vstřícný, protože nabízí nejen možnost čerpání finančních prostředků na základě jejich povinných plateb, ale nabízí také odborné poradenství v této oblasti, s každým jednotlivcem pracuje daný poradce individuálně, dle jeho možností, ambicí a přání,“ uvedla ve svém příspěvku Nataša Novotná. Komplexní sociální model ve Francii představila Marie Kinsky (zakladatelka Centra choreografického rozvoje SE.S.TA) a o situaci umělců v Německu hovořil manažer Rudolf Kubičko. Své zkušenosti s programy transition nebo sociálními modely pro tanečníky už mají také nám společenskou situací nejbližší sousedé - Slovensko či Polsko. Ukázalo se, že Česká republika, kde neexistuje žádný rekvalifikační nebo jiný specializovaný sociální program pro umělce, patří mezi vyspělými zeměmi k výjimkám.

Velmi očekávaný závěrečný diskusní blok přinesl konfrontaci názorů umělců a politiků. Překvapivě byli zástupci Ministerstva kultury, Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí v mnohém ve shodě s tanečníky, hudebníky, cirkusovými artisty a představiteli jejich zastřešujících organizací. Požadavky na pomoc a konkrétní návrhy spočívající v systému spoření umělců s výrazným státním příspěvkem a následně využití vytvořeného fondu na podporu při změně povolání označili zástupci ministerstev jako podnětné a přislíbili vést o nich intenzivní společná jednání.

A proč jsme v řešení této problematiky i v rámci Evropy tak pozadu? Náměstek ministra práce a sociálních věcí Petr Šimerka měl paradoxní odpověď - umělců, kterých se problematika týká, je tak málo (např. profesionálních tanečníků pouze kolem čtyř stovek), že dosud nebyl nikdo ochoten jejich hlasu naslouchat. Při tom by situaci zcela vyřešil bagatelní nárok na státní rozpočet ve výši jednotek milionů korun ročně.

Seminář připravila Unie zaměstnavatelů ve spolupráci s Vizí tance o.s., Tanečním sdružením ČR o.s.Institutem umění – Divadelním ústavem.

Prezentace mluvčích jsou k dispozici ke stažení na www.vizetance.cz

Autor článku: Eva Papánková

Seminář Transition přinesl vyhlídky na druhou kariéru tanečníků, hudebníků i cirkusových artistů