18.05.2021 07:16

Semináře 70. loutkářské Chrudimi

Semináře se uskuteční od čtvrtka 1. července do úterý 6. července 2020 v rámci 70. loutkářské Chrudimi, a to denně od 8.30 do 12.30 hodin.

Seminaristé přijíždějí ve středu 30. června 2020 v odpoledních hodinách. V podvečer 30. června se uskuteční úvodní informační schůzka s lektorem a inspirativní program. V úterý 6. července se uskuteční výstupy ze seminářů v rámci Loutkářské pouti.

Seminaristé mají kromě odborné péče v semináři zajištěny vstupenky na představení hlavního programu a vybraného inspirativního programu. Předpokládá se (kromě účastníků dětských seminářů) i jejich účast na rozborovém semináři o viděných inscenacích hlavního programu, který se koná za účasti lektorského sboru v podvečerních hodinách od pátku do pondělí.

Není-li uvedeno jinak, jsou semináře určeny dospělým, mládeži od 15 let s písemným souhlasem rodičů. Výjimky je třeba konzultovat s organizátory. Za přihlášeného účastníka se považuje ten, kdo uhradí seminární poplatek.

Semináře, které do 23. června 2021 nenaplní minimální počet účastníků, nebudou realizovány a přihlášení účastníci budou zařazeni do semináře, který si vybrali jako náhradní.
Další podmínky účasti budou upřesněny podle platných hygienických pravidel.

PŘEHLED SEMINÁŘŮ A DALŠÍ INFORMACE

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA DO SEMINÁŘE

Autor článku: Převzato z: https://www.nipos.cz/seminare-70-loutkarske-chrudimi/