09.03.2007 00:00

Série hereckých workshopů v New Yorku ve Spojených státech amerických na téma dialogické jednání

Disciplína pro studium základních principů herectví a dramatické hry

Popis projektu

"Dialogické jednání - Série hereckých workshopů v New York City, USA" ("A Czech Acting Workshop Series in New York City, USA on Acting with the Inner Partner") umožní americkým divadelníkům, akademikům, hercům i široké veřejnosti seznámit se s moderní českou výzkumnou a pedagogickou disciplínou - dialogickým jednáním. Jedná se o celistvý přístup ke studiu principů herectví a dramatické hry na základě individuálních reflektovaných improvizačních pokusů.

Profesor Vyskočil, zakladatel této disciplíny, a jeho tým pedagogů z pražské DAMU povedou zdarma třítýdenní workshop v New Yorku od 20. 3. do 7. 4. 2007. Úvodní týden se odehraje v Bohemian National Hall v New Yorku. Místo navazujících týdnů bude oznámeno později.

Před samotným zahájením dílny dialogického jednání proběhne setkání profesora Vyskočila a jeho týmu s krajany, divadelníky a dalšími hosty v Českém národním domě (Bohemian National Hall) v pondělí 19. 3. 2007. Ivan Vyskočil v rámci večera přečte několik svých povídek.

Místo a datum konání workshopu

Úvodní týden v Bohemian National Hall od 20. 3. do 24. 3. 2007. Bohemian National Hall, 321-325 East 73rd Street, New York, NY 10021.
Navazujících dnů od 27. 3. do 6. 4. v Chashama Rehearsal Space,
461 West 126th Street, NY.

Harmonogram workshopu

Úvodní setkání: v úterý 20. 3. 2007 od 14 do 16 h a od 18,30 do 20,30 h. Přijďte si zkusit dialogické jednání na vlastní kůži nebo jenom se podívat.
Následující dny třítýdenní série:
Středa - sobota 21. - 24. 3.
Úterý - sobota 27. - 31. 3.
Úterý - sobota 3. 4. - 7. 4.
Denně odpoledne od 14 do 16 h a večer do 18,30 do 20,30 h.
Lze se zúčastnit obou hodin nebo jen jedné denně.
Počet účastníků omezen. Reservujte si místo na tel. 212 696-6732 nebo alexander.komlosi@damu.cz.

O disciplíně dialogického jednání a jejím zakladateli

Dialogické jednání je celistvá psychosomatická disciplína, která umožňuje studium základních principů herectví a dramatické hry prostřednictvím vlastní tělové zkušenosti. Disciplína má formu reflektovaných sérií individuálních improvizací před zraky skupiny ostatních zkoušejících. Dialogické jednání se rozvíjí už třicet let pod vedením svého zakladatele, profesora Ivana Vyskočila, spisovatele, herce, vědce, psychologa a pedagoga, v současné době vedoucího Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze.

Projekt podpořili:

Český workshop dialogického jednání v Bohemian National Hall se odehraje ve spolupráci s Českým centrem v New Yorku a Bohemian National Hall, pod záštitou generální konzulky ČR v New Yorku paní Halky Kaiserové. Uskutečnit se může i díky štědré podpoře Trust for Mutual Understanding ve spolupráci s Franklin Furnace Archive, Inc. a také díky podpoře o.p.s. Autorská tvorba a pedagogika, a díky pomoci Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Další akce

Další soukromé hodiny se budou konat na Columbia University a Hunter College.

Informace na www:

v češtině: http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?ParentIDO=19219&ido=19220&amb=114&idj=1 
In English: http://www.czechcentres.cz/newyork/program.podrobnosti.asp?ID=21720 

Další informace a reservace ochotně poskytne:

Alexander Komlosi
Koordinátor mezinárodních projektů
Divadelní akademie múzických umění v Praze
Karlova 26
116 65 Praha 1, Česká republika
tel: +420 221 111 062 mobil: +420 776 072 092
NYC Voice Mail: 212 696-6732
Skype: thephb, e-mail: alexander.komlosi@damu.cz, www.damu.cz  

Zdroj: Alexander Komlosi

Autor článku: redakce