26.04.2002 00:00

Setkání divadelních ústavů Visegradské čtyřky

Ve dnech 22. - 25. května se uskuteční setkání představitelů divadelních ústavů z Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky na půdě pražského Divadelního ústavu. Na společných jednáních se budou navzájem informovat o činnosti ústavů a v pracovních skupinách připraví náplň projektu budoucí spolupráce. Na tiskové konferenci, která se uskuteční 24.5. v 15:00 v Černínském paláci, budou delegace prezentovat výsledek dosavadní spolupráce - první svazek edice Visegradské drama. Jedná se o sborník čtyř her vydaných v angličtině, v němž se každá ze zúčastněných zemí prezentuje jednou hrou. Pro první svazek připravila česká strana Maryšu v překladu Barbary Day. V příštích letech vyjdou ještě tři stejně strukturované svazky.

Setkání delegací divadelních ústavů V4 mohou využít nejrůznější festivaly, divadla, časopisy a další projekty k prezentaci své činnosti a navázání kontaktů a komunikace s kolegy z Polska, Maďarska či Slovenska. Prostor pro tyto miniprezentace bude v pátek 25. května ve 14:00 hod. v Malém sále DÚ. Svá vystoupení mohou zájemci předem registrovat na tel. čísle: 02/2480 9138. (sekretariát).

Autor článku: redakce