17.08.2019 11:28

Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku

Od 16. do 25. srpna 2019 se v malebném městě Šumperku uskuteční Setkání mladých amatérských divadelníků (S.M.A.D.) – Dílna Šrámkova Písku – Šumperk 2019, kde se každoročně setkávají mladí lidé z celé republiky s aktivním zájmem o divadlo.

Seznamují se zejména s netradičními a hraničními obory a tendencemi amatérského divadla, s prací výrazných osobností naší i zahraniční divadelní sféry. Setkání je doprovázeno inspirativními vystoupeními amatérských souborů a dalšími akcemi. Na programu je hodnocení vlastní práce i předávání praktických zkušeností. Šumperská dílna je jednou z mála platforem pro setkávání a vzájemnou inspiraci českých a slovenských divadelníků, programově se věnuje jejich společné práci a soužití obou kultur se společnými kořeny. Veřejná závěrečná prezentace začíná v Divadle Šumperk v sobotu 24. 8. 2019 v 19 hodin společným vystoupením všech tříd.

V letošním roce proběhnou v Šumperku následující dílny: 

Třída A - Pohyb v herectví a schopnost improvizace
Lektor: TOMÁŠ KASPRZYK – mim, pedagog a bubeník s oblibou v dramaturgii
Pohybové a herecké improvizace, práce s prostorem. Tělo a jeho umístnění v prostoru.

Třída B  - Site-specific v knajpě DÍLNA 21+
Lektorka: TEREZA VOLÁNKOVÁ – herečka s občasnou režijní a pedagogickou tendencí
Autorská dílna tvořící metodou site-specific. Workshop bude obsahovat také větší než stopové množství loutkového divadla a objektové animace.

Třída G - TÉMA: SVOBODA
Lektor: PATRIK LANČARIČ– slovenský divadelní a filmový režisér
Autorské divadlo, princip kolektivní tvorby. Pokusíme se v divadelním prostoru zhmotnit pojem SVOBODA. Svoboda je velmi široký pojem, a protože má pro člověka zásadní význam, její obsah se také různě mění.

Třída VKK - Téma: KLICPERA
Lektor: VÁCLAV KLEMENS – režisér a pedagog
Třída zaměřená především na herectví bude v praktickém inscenačním procesu zkoumat, zda Václav Kliment Klicpera, tento zaprášený autor české veseloherní klasiky, ještě pořád může z jeviště bavit nejen diváky, ale i samotné herce.

Akci pořádá NIPOS-ARTAMA pod záštitou Ministerstva kultury, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a města Šumperk a ve spolupráci se Společností amatérské divadlo a svět, z. s., Divadlem Šumperk a Střední zdravotnickou školou v Šumperku.

Autor článku: Převzato z: https://www.mkcr.cz/