13.05.2022 07:08

Setkání nad knihou Neoficiální drama z komunistické totality

V úterý 17. května 2022 od 16 hodin srdečně zveme na setkání nad antologií Neoficiální drama z komunistické totality. Lenka Jungmannová, editorka knihy, pohovoří o její přípravě, Jan Novák a Karel Hvížďala o vzniku svých her, Ladislav Nagy a Radovan Charvát přiblíží genezi překladů her Jana Nováka a Libuše Moníkové.

Těšit se můžete i na úryvek z audioinscenace hry Josefa Šafaříka Mefistův monolog v režii a hereckém podání Miloslava Königa

Kniha Neoficiální drama z komunistické totality představuje výbor z českých dramat, která vznikala mezi lety 1948–1989 jako neoficiální a dochovala se buď v rukopise, nebo byla zveřejněna samizdatem či publikována v exilu. Antologie ovšem nepředkládá díla známých dramatiků, většinou představitelů tehdejší politické opozice, neboť ta jsou již čtenářsky dostupná, ale pokouší se zpřístupnit méně známou oblast této literatury. Do knihy proto byly vybrány hry pro divadlo nebo rozhlas, které zůstaly veřejnosti takřka neznámé. Publikaci uvádí odborná studie o neoficiální dramatice v uvedeném období, vydaly ji v roce 2021 Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Academia.

Setkání se uskuteční 17. 5. 2022 od 16 hodin v dolním sále pražské budovy Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1).

Na místě bude možné knihu zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Antologie Neoficiální drama z komunistické totality v e-shopu ÚČL

https://ucl.cas.cz/

Autor článku: převzato z: https://ucl.cas.cz/