30.08.2001 00:00

Setkání uměleckých manažerů a organizátorů spadajících do sítě CAMN

 Stichting Caucasus Foundation připravuje na termín od 1. do 5. září 2001 již třetí ročník setkání uměleckých manažerů a organizátorů spadajících do sítě CAMN v regionu Kavkaz (Arménie, Ázerbajdžán a Gruzie). Hlavní témata letos budou: visual art, performing art, regionální a meziregionální kulturní politika, aktivity nevládního sektoru atd.

Informace: Stichting Caucasus Foundation (SCF), International Bureau
for Caucasian Cultural Programs (IBCCP), 45 I. Chavchavadze ave.,
380062 Tbilisi, Gruzie, tel.: +995 32 250089, tel./fax: +995 32 294306,
e-mail: SCF@lingua.edu.ge, IBCCP@lingua.edu.ge

Autor článku: redakce