21.02.2012 18:28

Severočeské divadlo bude nejspíš patřit kraji a městu Ústí

Ústečtí zastupitelé dnes schválili, že Severočeské divadlo opery a baletu bude nadále provozovat město společně s Ústeckým krajem. Rozsah činnosti ústecké scény zůstane zachován. Všichni zaměstnanci přejdou pod nástupnickou organizaci, kterou se k 1. dubnu stane Severočeské divadlo s.r.o. Vznik nové společnosti budou ještě ve středu schvalovat krajští zastupitelé.    

Město bude vlastnit podíl 50 procent, stejný podíl bude držet kraj. Celková výše investic každého společníka je 150 milionů korun. Ústecký kraj vloží základní částku 20.000 korun a v dalších třech letech celkem 150 milionů korun. Město vloží do základního kapitálu movitý a nemovitý majetek v hodnotě 80 milionů korun a dalších 70 milionů korun.     Město i kraj se ve smlouvě zavazují k financování zakládané obchodní společnosti nejméně příštích pět let, a to včetně letošního roku. "Je to výborná zpráva pro všechny občany a zaměstnance, že minimálně po dobu více než čtyř let tu bude fungovat Severočeské divadlo," řekl ČTK po jednání zastupitelů primátor Vít Mandík (ČSSD).  
Ředitel divadla Miloš Formáček, jenž se od 1. dubna stane jednatelem společnosti, ČTK řekl, že kraj je přeci jen bohatším partnerem než samotné město. "Delší dobu se do divadla nevkládalo tolik investic, kolik bylo zapotřebí, divadlo se nenachází zrovna v dobré kondici, zastaralé je zázemí, někde jsme na hranici havarijních stavů," uvedl ředitel.    

Samotnému schválení předcházela obsáhlá debata zastupitelů. Opozice vytýkala radním, že smlouva o vzniku nové společnosti je špatně připravená nebo dokonce nepřijatelná. "Pokud se společnost rozpadne, město přijde o cenou budovu i o pozemky," varovala Liběna Dobrovolná z opoziční TOP 09. Připravit novou smlouvu doporučoval také klub KSČM.
Primátor uvedl, že zárukou toho, že město o vložený vklad nepřijde, je pro něj samotný kraj. "Hypotézy o krachu společnosti nepřipouštím," zdůraznil. Radní Pavel Dlouhý (ČSSD) připomněl, že divadlu hrozilo ukončení činnosti už v listopadu 2010. Doplnil, že město samotné nemá dostatek prostředků na financování scény.

Obchodní strukturu společnosti s ručením omezeným Severočeské divadlo bude tvořit valná hromada, jednatel a dozorčí rada. Závazky nynější příspěvkové organizace Severočeské divadlo opery a baletu přejdou na město. Podle primátora je to asi 13 milionů korun.

Divadlo dostalo loni od města na provoz 47 milionů, jeho roční rozpočet je asi 72 milionů korun. Tržby divadla jsou zhruba 12 milionů korun, pokryjí ale jen ostatní provozní náklady a honoráře hostujících umělců. Náklady na platy 70 civilních zaměstnanců a 100 umělců činí 58 milionů korun ročně.

Autor článku: ČTK: Radka Fialová, kš

Severočeské divadlo bude nejspíš patřit kraji a městu Ústí