21.09.2006 00:00

Site-specific projekt Nad střechy

Bývalý kapucínský klášter v Mnichově Hradišti je přitažlivá pozapomenutá lokalita, která inspirovala scénografku Magdalenu Prouskovou k hledání příběhu, který by se odehrál mezi jeho zdmi. Nalezla metaforický příběh o létání, na jehož základě spolu s Alžbětou Tichoňovou a celým inscenačním týmem vytvořila snově groteskní představení Nad střechy, které propojuje svébytnou divadelní poetiku s poklidnou neměnností klášterních dvorů.

Představení, inspirované románem Alexandra Grina „Zářivý svět“, je založeno na pohybu a výtvarné hře. Využívá prostředků nového cirkusu a tance v kombinaci s video projekcemi.

„V Grinově příběhu se v symbolické rovině objevuje jako ústřední téma lidská touha létat. Hlavní hrdina létá, kdy se mu zachce, proto se kolem něj stahují davy i mračna. Pro představení využíváme značné části prostoru kláštera: rajského dvora, předního dvora, průjezdu, stodoly a fortny. Diváky budeme po klášteře provádět a dáme jim pokaždé pocítit příchuť toho kterého proměněného místa. Občas se diváci stanou i aktivní součástí představení.“

Zkoušení samotného představení předcházela série dílen s komunitou mnichovo-hradišťských dětí a ankety s místními lidmi. Účelem těchto aktivit bylo navázání kontaktu s místními obyvateli.

PROJEKT VZNIKL ZA PODPORY MINISTERSTVA KULTURY ČR

Hrají: Anna Schmidtmajerová; Jana Vanýsková; Jakub Gottwald; Jan Vejražka a Chozé Jelínek.

Premiéra 22. září 2006 od 20.00 hodin v prostoru bývalého kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti.

Reprízy: 23. září, 28. září. 29. září a 30. září 2006 od 20.00 hodin.

Více na www.nadstrechy.com

Zdroj: nadstrechy@centrum.cz

Autor článku: Informace z divadel