11.05.2023 15:51

Slavnostní uvedení publikací Švýcarská rodina v Praze a Correspondenz Stiepanek

Slavnostní večer v Českém muzeu hudby, kde IDU představí dvě knihy vydané v rámci ediční řady Nota bene. Uvedeny budou publikace Švýcarská rodina v Praze. Opera a její libreto / Die Schweizerfamilie in Prag. Die Oper und ihr Libretto a Correspondenz Stiepanek. Kancelář Stavovského divadla v Praze 1800–1850 / Die Kanzlei des Ständetheaters in Prag 1800–1850.

24. 5. 2023 19:00
České muzeum hudby

Švýcarská rodina v Praze. Opera a její libreto libreto / Die Schweizerfamilie in Prag. Die Oper und ihr Libretto

Dvojjazyčná kniha vyšla jako druhý svazek ediční řady Nota bene. Přináší pojednání o opeře Josepha Weigla Die Schweizerfamilie (1809), která sehrála v dějinách českého divadla mimořádnou roli. Roku 1823 se stala prvním operním představením v českém jazyce ve Stavovském divadle v Praze. Mírné nároky sólových pěveckých rolí přispěly k tomu, že byla opera roku 1823 vybrána k pokusu ukázat na profesionální scéně, že i český jazyk je vhodným nástrojem k opernímu zpěvu. Publikace se soustředí na libreto Ignaze Franze Castelliho a jeho francouzské inspirační zdroje, německá a česká provedení, interprety, recepci v tisku a v korespondenci české vlastenecké společnosti, překlad Simeona Karla Macháčka Rodina švejcarská a obsahuje paralelní edici českého i německého libreta.

Autorem a editorem svazku je Milan Pospíšil. Publikace je dostupná na e-knihkupectví Prosepero.

Publikace


Correspondenz Stiepanek. Kancelář Stavovského divadla v Praze 1800–1850 / Die Kanzlei des Ständetheaters in Prag 1800–1850

Třetí svazek ediční řady přináší čtenářům písemnosti, jež prošly rukama jednoho ze tří spoluředitelů Stavovského divadla Jana Nepomuka Štěpánka (na tomto postu 1824–34) nebo divadelní kanceláří, v níž působili jeho partneři Ferdinand Polawsky a Joseph Kainz. Zhruba stovka dopisů a dalších rukopisných dokumentů dochovaných v Českém muzeu hudby v Praze dává nahlédnout do každodenního provozu divadla. Dvojjazyčná komentovaná edice ukazuje Prahu první poloviny 19. století jako uměnímilovné město, zcela přirozeně provázané hustou sítí kontaktů se zahraničím, a dává též příležitost k novému pohledu na osobou J. N. Štěpánka, kterého ukazuje jako významného a obětavého prostředníka. Kniha dále obsahuje tři kontextualizující studie. První se věnuje J. N. Štěpánkovi a konfrontuje svědectví pramenů se zkreslujícími nánosy historiografie, druhá abstrahuje metodologii vydávání korespondence a třetí sleduje spletitou historii předmětné sbírky. Kniha vyšla tiskem i jako e-publikace. Jako elektronický doplněk publikuje IDU také Addenda, v nichž nabízí filologům diplomatický přepis všech dopisů v autentické podobě.

Knihu sestavily a edičně připravily Petra Ježková a Jitka Ludvová. Dopisy přeložil do češtiny Václav Maidl. Doprovodné studie napsali Petra Ježková, Dalibor Tureček a Jitka Ludvová. Publikace je dostupná na e-knihkupectví Prospero v tištěné i online verzi.

Tištěná publikace

Online publikace


Ediční řada Nota bene vznikla v roce 2017 jako protějšek knižně publikovaných biografických lexikonů řady Česká divadelní encyklopedie. Umožňuje vydávání monografií a editovaných textů (korespondence, deníkové záznamy, paměti, archivní dokumenty), přinášejících autentická svědectví o životních osudech, prožitcích, snech a realitě divadelních a dalších uměleckých osobností.

Slavnostní večer uvede Václav Petrbok, vystoupí členka opery Jihočeského divadla Ivana Veberová a dirigent Ivan Pařík. Pořádá IDU ve spolupráci s Českým muzeem hudby.

FB event

Autor článku: IDU