20.02.2022 16:57

Slezské divadlo Opava: konkurz (účetní-pokladní)

Ředitel Slezského divadla Opava vyhlašuje výběrové řízení na pozici: ÚČETNÍ – POKLADNÍ

Požadavky:

– Ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
– Výborné komunikační schopnosti
– Výborná znalost práce na PC
– Praxe v oboru min. 3 roky
– Časová flexibilita
– Trestní bezúhonnost

Náplň práce:

– Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků, zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů. Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.
– Vedení účetních knih, například deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
– Zjišťování a zadávání údajů v rámci účetních záznamů sestavovaných a předávaných účetní jednotkou do Centrálního systému účetních informací státu pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku například sestavování Pomocného analytického přehledu.
– Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.
– Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.
– Výpočet cestovních náhrad.
– Zajišťování pokladních služeb v tuzemské i v zahraničních měnách.

Součástí přihlášky musí být:

– Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– Profesní životopis
– Motivační dopis

Nástup možný ihned. Platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 9. platová třída, osobní příplatek.

Přihlášky zasílejte na adresu Slezské divadlo Opava, Horní náměstí 13, 746 01 Opava nebo elektronicky na adresu vnejsivztahy@divadlo-opava.cz. Vybraní uchazeči budou následně pozváni k osobnímu pohovoru.

Autor článku: převzato z: https://www.divadlo-opava.cz/