21.09.2022 11:04

Soubor CO.LABS uvede plenérovou inscenaci na téma postavení žen v dnešní společnosti

Zóna nezávislého umění CO.LABS uvede dne 12. 10. 2022 premiéru venkovní autorské pohybové inscenace I am important. Inscenace je koprodukčním projektem CO.LABS a kolektivu Lidi, kteří v CO.LABS působí jako stálá rezidenční skupina.

„Topánky na vysokom podpätku nenosím. Nevzala som si manželovo priezvisko. Nepozerám porno. Som na sto percent za podprsenky, lebo mám veľkosť košíkov, ktoré si vyžaduje seriózne lešenie. Holím si nohy, lebo môj naučený odpor k ženskému ochlpeniu je tak hlboko zakorenený, že by som sa s chlpatými lýtkami nedokázala sústrediť na nič iné.“
Helen Lewis: Problémové ženy

Zóna nezávislého umění CO.LABS se v oblasti performing arts věnuje především vytváření autorských projektů vyznačujících se specifickou poetikou a výrazným tematickým přesahem. Jinak tomu není ani u jejich druhé premiéry sezony 2022/2023 venkovní pohybové inscenace I am important. Inscenace vzniká v koprodukci s kolektivem Lidi, který je od září 2021 stálou rezidenční skupinou kulturního centra CO.LABS. Kolektiv Lidi je umělecká skupina, tvořící na pomezí fyzického divadla, performance, happeningu, vizuální či zvukové instalace. Jejich tvorba má site-sensitive charakter s výraznými prvky imerzivního divadla. Jejich cílem je prozkoumávat existenci člověka v prostoru. Pracují s introspektivními tématy lidství, civilní existencí a prožitkem autenticity. Jejich tvorba je intimní, často abstraktní a záměrně se vzdává možnosti jednoznačné interpretace. Lidi pracují kolektivně a jednotlivé role se v rámci procesu často stírají a proměňují.

V sezóně 2022/2023 klade CO.LABS ve své dramaturgické skladbě fokus na podporu žen v umění jako reakci na současný tristní stav české kulturní sféry, ve které mají ženy na vedoucích pozicích v institucích či v rámci kreativních týmů mizivé zastoupení.

I am important je autorská inscenace hraničních divadelních forem propojujících v sobě prvky pohybového divadla, výtvarné instalace, land-artu, sice-sensitive projektu, plenérového divadla a happeningu.
Cílem projektu je prostřednictvím fyzického divadla a výtvarné instalace podtržené hudbou a mluveným slovem vyprávět prožitek a zkušenost člověka, který o své právo na existenci musí bojovat a ne vždy vítězí, ne vždy je respektován a ne vždy umí najít správnou či ideální cestu. Projekt se zabývá společensky citlivými otázkami současného pohledu na postavení žen bojujících za plnohodnotné akceptování své existence v současné společnosti. I z tohoto důvodu je projekt koncipován tak, aby se mohl bez větších problémů objevovat na veřejných místech, kde na něj může narazit náhodný kolemjdoucí.
Žena je ve společnosti z různých historických příčin neustále vnímána jako druhořadá bytost, a když společnost přemýšlí o „člověku“ myslí tím reálně muže. Žena je považována za jeho speciální verzi se specifickými potřebami, které jsou nad rámec normálu. Toto dogma bohužel pořád prostupuje celou společností, ať už ve formě skryté diskriminace (příliš těžké vchodové dveře, nastavení teploty na pracovišti, bezpečnostní prvky v autech, nereflektování tzv. neplacené práce, přechylování slov, atd.) nebo otevřeného potlačení, ohrožování či penalizování (pink tax, finanční ohodnocení, sexuální obtěžování).

„I am important, jsem důležitý/jsem důležitá. Věta, která se dostala i do názvu projektu k nám promlouvá v první osobě, která má to nejjednodušší sdělení na světě: jedna lidská bytost říká té druhé, že ona sama o sobě, jen tím že je/existuje, je důležitá. Zní to jako banalita. Avšak pro obrovské množství lidí je velký problém tuto větu říci – a co je ještě horší, že je pro obrovské množství lidí problém tuto větu v plném rozsahu a závažnosti akceptovat (tedy s nadsázkou řečeno pokud náhodou nejste, v našem kulturním prostředí, finančně zabezpečený bílý heterosexuální muž),“ říká režisér projektu Juraj Augustín. „Inscenaci zkoušíme na letišti Medlánky s požehnáním Aeroklubu Brno Medlánky. Programově opouštíme zažité divadelní prostory ne proto, že by to bylo pro novou tvorbu nezbytné, ale proto, že naše tvorba přestává potřebovat kouzla a triky divadelních sálů ať už kukátkových typů nebo blackboxů.“

Zvuková část inscenace je přenášena do silent disco sluchátek, které diváci dostanou u příchodu. Sluchátka umožňují vtažení diváka do obrazu a poskytují mu velmi intimní zážitek ve veřejném prostoru, kde ho běžně nečeká a nezažívá. Tento paradox považujeme za extrémně výhodný v práci s tématem, které jsme si zvolili: intimní téma s velkým společenským přesahem, tématy, o kterých se ví, ale mluví se o nich na veřejnosti stále málo. Také považujeme za velmi výhodné, že divák vnímá, že kolemjdoucí sice „vidí“ ale „nerozumí“ (nemají k dispozici text ani hudbu), „vidět“, ale „nerozumět, neprocítit, neponořit se do hloubky“ je ve vztahu k tématu této inscenace velmi příznačné.

I am important

Režie, dramaturgie: Juraj Augustín
Choreografie, performance: Patrícia Pažická
Vizualita, dramaturgie: Simona Augustín
Produkce: Simona Augustín
Hudba: Ondrej Kalužák
Zvuk: Richard Podmela

Premiéra 12. října 2022.

http://www.colabs.cz/

Autor článku: Klaudia Klembarová