15.05.2019 11:18

Soubor Lauriger uvede barokní interludium Smrt a Láska

Divadlo Lauriger, specializující se na zpřístupňování latinského náboženského divadla, uvede v rámci Noci kostelů 24. 5. 2019 interludium ze hry Arnolda Engela SI. Obrazy z legendy o sv. Kateřině. Soubor aplikuje zásady tzv. poučené interpretace barokního divadla. Texty jsou ponechány v původní podobě a režijní pojetí vychází z dobových pravidel jevištního projevu.

Členy Divadla Lauriger jsou latináři a odborníci na barokní divadlo. Uvádění svých inscenací se věnují sice dlouhodobě od roku 1993, ale vystupují pouze sporadicky a nepravidelně. Interludium Mors et Amor představili současným divákům poprvé v rámci Muzejní noci v roce 2010. Další příležitost vidět zažít tento unikátní divadelní kus budou mít návštěvníci Noci kostelů v Husově kapli ČCE v Praze na Palmovce 24. května ve 20:30. Podrobnosti: https://www.nockostelu.cz/kostel/513/

Sv. Kateřina Alexandrijská patřila už od středověku k nejoblíbenějším světicím a její život se stal námětem řady uměleckých děl. Rádi se jím inspirovali i autoři jezuitských divadelních her. Z her o sv. Kateřině, které vznikly v českých zemích, se dochovala jako jediná hra Arnolda Engela Costis sive Catharis Partheno-Martyr Alexandrina (Kateřina, dcera krále Costa, panenská mučednice alexandrijská). Byla uvedena roku 1656 v Praze. Podle dobových svědectví prý se setkala s velkým úspěchem a publikum, složené z předních mužů království včetně arcibiskupa Harracha, si dokonce vyžádalo reprízu. Hra nikdy nebyla vydána tiskem.

Arnold Engel (asi 1620 Utrecht – 26. 4. 1690 Chomutov) se narodil na území dnešního Nizozemska, vyrostl a studoval v Praze a zde roku 1640 vstoupil do jezuitského řádu. V české provincii prožil prakticky celý život, a jak bylo u jezuitů zvykem, prošel celou řadou působišť. Projevoval také velké umělecké ambice. Vydal kázání, duchovní poezii i sbírku paralelních latinských a řeckých básní. Dlouho se snažil získat povolení ke zveřejnění svých her. Toho sice nedosáhl, ale připravené rukopisy šesti kompletních her, stejně jako úvod k soubornému vydání her, se dochovaly. Své hry Engel opatřil neobvykle rozsáhlými a přesnými poznámkami, které nejen zaznamenávají scénické proměny, hlasovou polohu zpívaných rolí apod., ale také komentují obsah hry. Ve všech hrách je přisouzen značný význam hudbě, sborovému zpěvu a scénickým efektům. Více informací: https://sites.google.com/site/dslauriger/

Husova kaple, U Pošty 6, Praha 8 – Libeň, nedaleko stanice metra Palmovka.
Pátek 24. května, představení začíná ve 20:30.

Foto: Vilém Faltýnek

Autor článku: Vilém Faltýnek

Soubor Lauriger uvede barokní interludium Smrt a Láska

Inscenace

19.02.2020

Obnovená premiéra baletu Oněgin v Národním divadle

Balet Národního divadla vrací do svého repertoáru skutečný klenot mezi výpravnými, dramatickými tituly, balet Oněgin. Ten bezesporu patří k vrcholným dílům Johna Cranka, špičky ve světové choreografii, který v něm rozvinul k dokonalosti své výjimečné umění vyprávět příběhy tancem. Balet ND navíc touto premiérou navázal na započatou linii uvádění Crankových děl (Zkrocení zlé ženy, Labutí jezero).

19.02.2020

Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem uvede premiéru taneční inscenace o malířce Fridě Kahlo

Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem uvede v pátek premiéru taneční inscenace Frida, inspirované životem mexické malířky Fridy Kahlo. V hlavní roli se představí Frederika Kvačáková a Elena Mazanová, roli Fridina celoživotního partnera Diega Rivery ztvární Mexičan Fernando Velasco v zastoupení Róberta Királyho.

18.02.2020

V HaDivadle se dvakrát odehraje performance souboru D’epog nazvaná Série, série, série, série

Společná koprodukce Terénu a HaDivadla, scén Centra experimentálního divadla, uvádí v české premiéře tvůrčí projekt Série, série, série, série. Uskupení D’epog, které je pod performancí podepsáno, charakterizuje především nekompromisnost tvůrčích postupů a hledání nových cest v rámci vlastní divadelní práce. Projekt Série, série, série, série dostane v HaDivadle prostor po dva večery – 20. a 21. února.