07.10.2012 23:30

Soubor Tantehorse překračuje hranice divadla

Soubor Tantehorse, Miřenka Čechová a Radim Vizvary, orientující se ve své tvorbě na taneční a  fyzické divadlo, připravil na polovinu října ve Studiu Alta komponovaný večer a víkendový workshop. Program večera bude tvořen několika vzájemně propojenými bloky a bude zahrnovat akční malbu, tanec, výstavu fotografií, stand- up přednášku a závěrečnou tančírnu.

Projekt nazvaný Jiní: Čechová, Miko, Kámen a Tantehorse, který proběhne v pátek 12. října ve studiu Alta propojí několik různých druhů umění (tanec, divadlo, výtvarné umění a hudbu) v jeden kompaktní celek s přesahem do sociální sféry prostřednictvím tématu: "život minorit" mezi námi. Jak sám název napovídá, soubor Tantehorse se ve svých nových projektech rozhodl překročit hranice divadla do oblasti sociální a prostřednictvím různých výrazových prostředků prozkoumat a následně prezentovat svou zkušenost, v tomto případě týkající se především transgender problematiky.

V rámci komponovaného večera proběhne vernisáž pod názvem Gender 3, výstava fotografií Martina Kamena, v němž je třetí gender pojímán jako svobodná platforma pro ty, kdo v sobě obsahují obě polarity mužského a ženského a svou výjimečností a nezařaditelností nabourávají zažité konvence. Následovat bude tanečně-výtvarný projekt Soukup Soukup v podání  Miřenky Čechové a malíře Jana Mika, jenž  v sobě propojuje současný tanec a výtvarné umění, které vzniká v přímém kontaktu s divákem. Tematicky se zabývá přehodnocením pohledu na jedince uvnitř společnosti, který do sociálně kulturních podmínek dané společnosti nezapadá, a proto žije na jejím okraji. Je z ní vyděděn, odcizen, odmítnut. Téma se inspiruje vztahem jedince vůči okolnímu světu, lidmi trpícími depresemi, fobiemi, psychickými poruchami a nekonvenčním vztahem k vlastní identitě. Diváci se dále mohou těšit na Stand-up přednášku v brechtovském stylu na téma transgender nahlížející tuto problematiku ze tří perspektiv, které zastávají tři hlavní protagonisté. Odborně-populární disputace v režii Miřenky Čechové odkryje divákům téma, které lze stále vnímat jako společenské tabu.Večer zakončí Matoušova tančírna, hudebního  guru skupiny Tantehorse Matouše Hekela.

Na páteční program naváže víkendový workshop pod vedením zkušených lektorů Miřenky Čechové a Radima Vyzvary V cizí kůži, jenž se zaměří na interaktivní zkušenost s vlastním tělem zabývající se možnostmi tělesného vyjádření vlastní identity a hledání individualizace.

Více informaci: http://www.altart.czwww.tantehorse.cz

Autor článku: Mgr. Judita Hoffmanová

Soubor Tantehorse překračuje hranice divadla