17.06.2004 00:00

Soupis překladů her českých autorů

SOUPIS PŘEKLADŮ HER ČESKÝCH AUTORŮ ULOŽENÝCH V KNIHOVNĚ DIVADELNÍHO ÚSTAVU

K vytvoření tohoto soupisu bylo použito elektronického a lístkového katalogu knihovny Divadelního ústavu. Soupis obsahuje záznamy dokumentů, které byly v knihovně DÚ uloženy k datu 27. 2. 2004.
Zahrnuty byly pouze překlady původních děl českých autorů napsaných v českém jazyce. Z děl zahraničních autorů může soupis obsahovat dramatizace nebo úpravy vytvořené českým autorem a poté přeložené do cizího jazyka (např. Čechovova Švédská zápalka v dramatizaci Alfréda a Marie Radokových), dramatizace a úpravy českých předloh zahraničními autory nebyly do seznamu zahrnuty (např. Kaleviho opera Hyönteiselämää na motivy Ze života hmyzu bratří Čapků). Pokud hry vyšly v souborném vydání, uvádí soupis vedle jednotlivých her i záznam souborného díla. Forma jednotlivých záznamů vychází ze soupisů dodávaných do Informačního servisu, původní české názvy, pokud byly v databázi uvedeny, jsou psány kurzívou v závorkách za názvem. Soupis je rozčleněn podle jazyků, do kterých byly hry přeloženy. V rámci jednotlivých kapitol jsou záznamy řazeny abecedně dle jmen autora.

Soupis je dostupný zde.

Obsah:
BULHARŠTINA
HOLANDŠTINA
ANGLIČTINA
ESPERANTO
ESTONŠTINA
FRANCOUZŠTINA
NĚMČINA
MAĎARŠTINA
INTERLINGUA
ITALŠTINA
POLŠTINA
RUMUNŠTINA
RUŠTINA
SLOVENŠTINA
SLOVINŠTINA
ŠPANĚLŠTINA

 

Autor článku: Alena Součková, Radmila Štěpánková, Helena Hantáková