06.05.2021 17:06

Soupis úplných divadelních textů uveřejněných v roce 2020 v časopisech pravidelně docházejících do Knihovny DÚ

Divadelní hry, které knižně téměř nevycházejí, bývají častěji publikovány v časopisech. Pokud se jedná o skutečně plný text, pak Knihovna Divadelního ústavu tyto hry excerpuje a jejich záznam zapisuje do svého katalogu. Tento soupis obsahuje hry, které byly v časopisech publikované v roce 2020.

Soupis her najdete na webových stránkách knihovny: https://www.idu.cz/dokumenty/is2104.pdf

Knihovna Divadelního ústavu

Katalog Knihovny Divadelního ústavu

www.idu.cz

Autor článku: Alena Součková, Knihovna DÚ; foto: David Konečný