10.12.2004 00:00

Soutěž Dráma 2004

6. a 7. 12 sa v Štúdiu 12 konal Divadelný trojboj - scénických čítaní finalových hier súťaže Dráma 2004. Na záver tohto stretnutia divadelníkov a dramatikov boli vyhláseni víťazi tohto ročníka. Na 3. mieste sa umiestnil kolektiv autorov Anna Grusková, Ingrid Hrubanicová a Vlado Zboron s textom NÝMANDI A NYMFOMANI, na 2. mieste Michal Ditte s hrou VENUŠA V SIETI a na víťaznom 1. mieste Jana Bodnárová s hrou KURZ ORIENTALNÉHO TANCA. Súťaž spoluorganizuje Divadelný ústav Bratislava a Slovenské komorné divadlo. Viťazný text bude inscenovaný v tejto divadelnej sezóne v SKD Martin. Foto v prilohe v rámočku vpravo: 1. scenické čítanie hry Jany Bodnárovej Kurz orientalného tanca (zľava K. Turjanová, J. Hrčka, Z. Moravcová). 2. Diskusia s autorkou (zľava dramaturgička V. Bubnasová, J. Bodnárová, člen komisie J. Simko, režisérka V. Fekete).

Autor článku: příspěvky veřejnosti