04.02.2009 00:00

Soutěž mladých režisérů

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Janáčkova opera vyhlašuje soutěž na inscenační koncepci opery Josepha HaydnaLo Speziale“ (Lékárník) – původní italská verze o 3. dějstvích.

Realizace návrhu, který na základě výběru odborné komise určí vedení Janáčkovy opery, je plánována na sezonu 2009/10 – premiéra: 9. dubna 2010 v divadle Reduta. Soutěž je určena mladým režisérům bez omezení státní příslušnosti, jejichž věk v době uzávěrky soutěže nepřesáhne 35 let (omezení se netýká dalších členů inscenačního týmu). Je možné zadat jeden nebo více komplexních projektů inscenace, které musí obsahovat:

1. Písemné zdůvodnění režisérovy koncepce

2. Návrh scén, případně maketu či digitální prostorovou vizualizaci scény

3. Nákresy kostýmních návrhů

4. Případné další doplňující materiály

5. Stručné profesní životopisy všech členů inscenačního týmu


Podklady (půdorys jeviště apod.) jsou k dispozici na webových stránkách NDB: http://www.ndbrno.cz/o-divadle/budovy-divadla/divadlo-reduta/technicke-udaje/ Veškeré písemné materiály musí být buď v českém, nebo anglickém jazyce. Požadované materiály + eventuelní model scény nejlépe v měřítku 1:25 zašlete poštou, nebo předejte osobně na dramaturgii Janáčkovy opery.

Termín odevzdání návrhů: 15. 5. 2009 (rozhodující je poštovní razítko s tímto datem) na Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, dramaturgii Janáčkovy opery NDB, Dvořákova 11, CZ-65770 Brno. Návrhy posoudí ve dvou kolech odborná porota, kterou jmenuje umělecký šéf Janáčkovy opery NDB Mgr. Tomáš Hanus. Porota rozhodne v prvním kole o postupu do druhého kola, které proběhne formou ústní obhajoby návrhů. NDB nehradí účastníkům žádné výlohy spojené s podáním návrhu.


Zdroj: rebickova@ndbrno.cz 

Autor článku: Informace z divadel