04.01.2018 11:20

Soutěž na vizuál Jiráskova Hronova

Kulturní a informační středisko Hronov vypisuje veřejnou neanonymní soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu festivalu Jiráskův Hronov.

Předmětem soutěže je návrh jednotného vizuálního stylu, jehož základem bude značka a logotyp pro festival Jiráskův Hronov. Značka by měla sestávat z grafického symbolu, logotyp ze slovního označení „Jiráskův Hronov“, variantně „JH“. Značka i logotyp budou používány i samostatně a také ve spojení.

Soutěž je vyhlášena jako veřejná neanonymní dvoukolová. Je určena všem fyzickým i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob (dále jen „soutěžící“), které řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, členové hodnoticí komise a osoby jim blízké.

Podmínky soutěže
Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku nejpozději 31. 1. 2018 do 12.00 hodin. Tento termín se považuje za uzávěrku prvního kola soutěže. Přihláška spolu se soutěžním návrhem musí být do uvedené doby doručena na adresu vyhlašovatele: Kulturní a informační středisko Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, e-mail: reditel@kulturahronov.cz. Soutěžní návrhy je možno doručit prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo osobně.

Podrobné informace a přihláška v přiložených PDF souborech viz níže.Přihláška Informace k soutěži
Autor článku: Převzato z: http://www.amaterskascena.cz/