06.10.2021 18:06

Soutěž Za loutkami do Chrudimě – realizace exteriérových plastik

Město Chrudim vypisuje výtvarnou soutěž na realizaci objektů-loutek-plastik, které budou vznikat postupně v průběhu několika následujících let. Objekty budou postupně umísťovány ve veřejném prostoru města a zvýší tak jeho atraktivitu.

Město vybralo jako jednu ze svých marketingových priorit téma loutek a loutkářství. V rámci propagace tohoto tématu byla ve střednědobé strategii rozvoje cestovního ruchu schválena realizace nového produktu ve formě malých plastik tematicky různě zaměřených loutek, které budou instalovány na různých místech v katastru obce Chrudim. Tyto objekty budou vznikat postupně s cílem vytvořit reprezentativní počet, který bude následně možné využít jako inovativní produkt cestovního ruchu.

Více informací o soutěži a podmínkách účasti na webu https://zakazky.chrudim-city.cz/contract_display_316.html.

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz