21.11.2004 00:00

Stalker walker – premiéra

Strugackij / Tarkovskij / Štindl

STALKER WALKER

“Reklaw Reklats. Polyphonic Telephone. Yolk Fiction. Yolk Stalk”

Scénář vznikal se zaměřením na původní novelu bratří Strugackých (“Piknik u cesty”) a inspirací filmem Andreje Tarkovského (“Stalker”).
"…K ideovému obsahu filmu: mluvíme o tom, že nikdo a nic nemůže člověku pomoci než člověk. Mimo nás není žádné síly, která by nám usnadnila existenci. Člověk sám vytváří jak sebe, tak svou budoucnost....“
vybráno ze: A. Tarkovskij o filmu Stalker. Podle: Filmový přehled 1981, č. 5, s. 30. Přeložila G. Kopaněvová

Realizační tým Divadla v 7 a půl při realizaci Stalkera se více zaměřuje na novelu bratří Strugackých; tím se zmnožují motivy, postavy, a v neposlední řadě se vyvíjí tematický posun celé inscenace.
Inscenace se nesnaží podat divákovi návod, která z cest je nejlepší a který životní postoj nejsprávnější, to nechává jen na něm a na jeho vstřebávání daných témat, postojů a rovněž tak ponechává na něm následné zhodnocení jejich kvality.
Objevuje se tu především motiv cesty a hledání ve smyslu vnitřního zkoumání sebe sama; motiv správnosti osobního přesvědčení, osobního životního názoru. Toto zkoumání probíhá, jednak subjektivně, rovněž však také ve vztahu vůči nejbližšímu okolí a celému světu zároveň.

“Zónu odsud není vidět, ale přece tu je.
Byla a je.
Napřed jsme tvrdili, že došlo k pádu meteoritu.
Pak se ukázalo, že meteorit asi nebyl docela meteoritem.
Poslali jsme tam armádu, nevrátila se.
Poslali jsme tam vědce, umřeli všichni.
Obklíčili jsme to, izolovali.
Postavili zeď, obehnali drátem.
Hlídá to policie.
Vojsko.
Jestli to k něčemu je...”
Science fiction?

předloha: Arkadij Strugackij, Boris Strugackij, Andrej Tarkovskij
scénář: Petr Štindl, Katarína Koišová
spolupráce na scénáři: Jana Čechová
dramaturgie: Katarína Koišová
výprava: Ján Mariánský
hudba: Peer C.US Sion
světla: Bob Racek
režie: Petr Štindl

hrají:
Rod: Dalibor Přecechtěl
Guta: Dana Růžičková
Profesor: Václav Neužil
Spisovatel: Martin Siničák
Jackie: Terezie Palková
Mrchožrout: Sergej Sanža
Quaterblade: Lukáš Krejčí
Lara: Barbra Milotová

premiéra: 27. listopadu 2004 v Divadle v 7 a půl
1. repríza: 29. listopadu 2004

kontakt: Divadlo v 7 a půl – Kabinet múz, Sukova 4, 602 00 Brno
tel.: 542 211 496
email: 7apul@7apul.cz, www.7apul.cz  
produkce: 723 710 784, 603 232 041

7apul@7apul.cz

Autor článku: příspěvky veřejnosti