02.10.2020 08:45

Stanovisko Jednoty hudebního divadla k usnesení vlády o přijetí krizového opatření týkajícího se zákazu koncertů, divadelních a jiných uměleckých představení a slavností, při kterých se převážně zpívá

Jednota hudebního divadla se připojuje ke stanovisku Asociace profesionálních divadel, které zpochybňuje smysluplnost opatření v podobě, ve které bylo vyhlášeno. Z prohlášení ministra zdravotnictví není jasné, zda má jít o ochranu diváků či umělců. Pokud mělo jít o omezení činnosti sborových těles, pak ho nelze definovat pomocí formulace „koncert, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek“ – jak Asociace profesionálních divadel přesně upozorňuje, činnosti sborových těles v celé šíři se tím nezamezí, a zároveň jsou tím poškozeny akce, které by mohly bez problémů proběhnout (komorní recitály, operní představení bez sboru apod.).

Jednota hudebního divadla tímto apeluje na premiéra, ministra zdravotnictví a ministra kultury, aby stávající rozhodnutí zrevidovali. A zároveň doložili jednoznačnými fakty, že je vůbec třeba omezovat sborové zpívání, ať už koncertní nebo v divadle. Upozorňuje, že tímto rozhodnutím jsou v současné době poškozeny zásadní kulturní akce, nejvíce dva roky chystaný mezinárodní festival Janáček Brno, jehož náhlé zrušení přinese obrovské ekonomické i umělecké škody v evropském rozměru.

Jednota hudebního divadla se zároveň pozastavuje nad chaotičností, s jakou jsou opatření avizována a vyhlašována (do středečního rána bylo všude zdůrazňováno, že se opatření nedotknou divadel), a důrazně varuje před dalším šíření strachu z kulturních akcí, ze zpěvu apod., které poškozuje už tak koronavirovými opatřením zdecimovanou kulturní obec.

  • PhDr. Josef Herman, CSc., předseda Jednoty hudebního divadla
  • Mgr. Lenka Šaldová, PhD., ředitelka festivalu Opera

Další členové výboru Jednoty hudebního divadla:

  • Lubomír Havlák
  • PhDr. Helena Havlíková
  • PhDr. Radmila Hrdinová
  • PhDr. Olga Janáčková
  • JUDr. Mgr. Rudolf Leška, PhD., LL.M.
  • Mgr. Regina Szymiková

Převzato z: https://www.divadelni-noviny.cz/stanovisko-jednoty-hudebniho-divadla

Autor článku: Foto: Divadlo F. X. Šaldy - Francesca da Rimini, Lakomý rytíř

Stanovisko Jednoty hudebního divadla k usnesení vlády o přijetí krizového opatření týkajícího se zákazu koncertů, divadelních a jiných uměleckých představení a slavností, při kterých se převážně zpívá

Zprávy

13.05.2021

Registrujte se na dvě odpoledne prezentací, diskusí, praktických návodů a interaktivního programu věnovaného evropskému divadelnímu publiku

Audience Segmentation System in European Theatres (ASSET) je mezinárodní projekt podpořený programem Kreativní Evropa. Zaměřuje se na rozvoj kapacit divadel v oblasti výzkumu a práce s publikem. Závěrečnou mezinárodní online konferenci s názvem V hlavní roli publikum pořádá Katedra produkce DAMU ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem a partnery z pěti evropských zemí. 

11.05.2021

Výstava Josef Svoboda – scénograf prodloužena do 29. 8. 2021

Výstava, připravená ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Josef Svoboda – scénograf, obsáhne v chronologickém přehledu sled Svobodových divadelních realizací, které doprovodí výběr z autorova obsáhlého archivu – kresby, studie a makety. V samostatných výstavních celcích přiblíží expozice klíčová témata Svobodovy scénografické tvorby: práci se světlem, se zrcadly, fenomén schodiště, nebo ve své době jedinečné novátorské využití moderních technologií.

11.05.2021

Součástí unikátní československé online databáze ACTORSMAP je už přes 1 000 herců

ACTORSMAP je největší profesionální herecká databáze, která na jednom místě přehledně představuje české a slovenské herce, herečky a herecké agenty. Když ACTORSMAP v lednu 2020 z iniciativy agentur OF AGENCY, LaK Produkce, Reset Actors, More Than Stars, Myrnyx Tyrnyx vznikala, měla v portfoliu 142 umělců. Dnes je jich přes 1 000! A zájemců o služby ACTORSMAP stále přibývá.  Stejně jako nápadů, jak databázi dále rozvíjet a zdokonalovat.