02.10.2020 08:45

Stanovisko Jednoty hudebního divadla k usnesení vlády o přijetí krizového opatření týkajícího se zákazu koncertů, divadelních a jiných uměleckých představení a slavností, při kterých se převážně zpívá

Jednota hudebního divadla se připojuje ke stanovisku Asociace profesionálních divadel, které zpochybňuje smysluplnost opatření v podobě, ve které bylo vyhlášeno. Z prohlášení ministra zdravotnictví není jasné, zda má jít o ochranu diváků či umělců. Pokud mělo jít o omezení činnosti sborových těles, pak ho nelze definovat pomocí formulace „koncert, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek“ – jak Asociace profesionálních divadel přesně upozorňuje, činnosti sborových těles v celé šíři se tím nezamezí, a zároveň jsou tím poškozeny akce, které by mohly bez problémů proběhnout (komorní recitály, operní představení bez sboru apod.).

Jednota hudebního divadla tímto apeluje na premiéra, ministra zdravotnictví a ministra kultury, aby stávající rozhodnutí zrevidovali. A zároveň doložili jednoznačnými fakty, že je vůbec třeba omezovat sborové zpívání, ať už koncertní nebo v divadle. Upozorňuje, že tímto rozhodnutím jsou v současné době poškozeny zásadní kulturní akce, nejvíce dva roky chystaný mezinárodní festival Janáček Brno, jehož náhlé zrušení přinese obrovské ekonomické i umělecké škody v evropském rozměru.

Jednota hudebního divadla se zároveň pozastavuje nad chaotičností, s jakou jsou opatření avizována a vyhlašována (do středečního rána bylo všude zdůrazňováno, že se opatření nedotknou divadel), a důrazně varuje před dalším šíření strachu z kulturních akcí, ze zpěvu apod., které poškozuje už tak koronavirovými opatřením zdecimovanou kulturní obec.

  • PhDr. Josef Herman, CSc., předseda Jednoty hudebního divadla
  • Mgr. Lenka Šaldová, PhD., ředitelka festivalu Opera

Další členové výboru Jednoty hudebního divadla:

  • Lubomír Havlák
  • PhDr. Helena Havlíková
  • PhDr. Radmila Hrdinová
  • PhDr. Olga Janáčková
  • JUDr. Mgr. Rudolf Leška, PhD., LL.M.
  • Mgr. Regina Szymiková

Převzato z: https://www.divadelni-noviny.cz/stanovisko-jednoty-hudebniho-divadla

Autor článku: Foto: Divadlo F. X. Šaldy - Francesca da Rimini, Lakomý rytíř