09.05.2006 00:00

Stanovisko současného ředitele k dění okolo příbramského divadla

Reakce ředitele příbramského divadla Jiřího Slance na článek Herci se vzbouřili proti novému řediteli divadla z 28. 4. 2006 (https://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=10740). Článek obsahuje spoustu nepravd, různých náznaků a denunciací, proti kterým se musím ohradit.

Byl bych velmi rád, kdyby byla zcela jmenovitě zveřejněna ta část divadelních herců a politiků, která odmítá jmenování nového ředitele Mgr. Petra Bednáře. Údajným důvodem tohoto odmítnutí je mj. jeho nedostatečné vzdělání. Všichni členové výběrové komise i Rada města vědí, že tato věta je vědomá lež. Mgr. Bednář má vysokoškolský titul a je absolvent DAMU. Kdyby tomu tak nebylo, nesplnil by zadávací podmínky výběrového řízení a vůbec by k němu nebyl připuštěn.

V dalším odstavci je vyjmenována výběrová komise, která byla pětičlenná a její poslední člen se v článku záhadně vytratil. Pouze v takovémto případě by totiž právě Slancův hlas rozhodl o výběru Mgr. Bednáře. Pětičlenná výběrová komise třemi hlasy proti dvěma doporučila Radě města jmenovat do funkce ředitele divadla Mgr. Bednáře. Rada města do jejichž svrchovaných pravomocí jmenování ředitelů příspěvkových organizací patří, čtyřmi hlasy proti třem toto rozhodnutí potvrdila. Na okraj připomínám, že jsem jednání rady, která tento krok učinila, nebyl přítomen a tudíž ani nemohl ovlivnit, na rozdíl od uměleckého šéfa F. Mišky, který na jednání rady byl připuštěn.

Věta pan Slanec totiž volil Petra Bednáře kvůli tomu, aby dále mohli setrvávat společně ve funkci a určitou dobu vést společně divadlo je hodna podání soudní žaloby. Dotazem snad na všechny členy rady by autorka článku zjistila, že jsem byl jimi požádán, abych se jako dlouholetý ředitel podílel v nějaké formě na rekonstrukci divadla, která proběhne v měsících červnu – září.

Mohu autorku i čtenáře ujistit, že v této chvíli nemám pro sebe systemizované místo, ani kancelář a tento fakt mě nechává naprosto klidným. K údajům pana Jelínka se lze vyjádřit tříčlánkovým elaborátem, nebo na ně úplně zapomenout. Pokusím se o jakýsi mezistupeň. Jako herce si pana Jelínka vážím a vážit nepřestanu. Na druhé straně jde o člena souboru, kterému je 71 let a bylo mu nabídnuto angažmá poté, co byl z důvodu, které netřeba zkoumat propuštěn z vinohradského divadla.

Po příchodu M. Stropnického došlo k výraznému snížení souboru a některé členy souboru si toto divadlo z ekonomických důvodů nemohlo dovolit. Na žádost prof. Mišky byl přijat do našeho souboru na celý úvazek, nikoli na hostování jak jsem požadoval já. Pan Jelínek neuznal do dnešního dne za vhodné, své problémy prodiskutovat se mnou a velmi by mě zajímalo, jak by odpověděl na mou otázku, za kolik herců, případně zaměstnanců divadla vlastně mluví.

A ještě několik slov k sabotování uměleckého plánu. Žádal jsem o předložení dramaturgického plánu uměleckého šéfa na poradách vedení mnohokrát. Pak se bez jakékoliv konzultace se mnou a s kýmkoliv dalším z vedení divadla objevil na divadelní vývěsce dramaturgický plán, který skutečně nebylo možné akceptovat v navrženém rozsahu, neboť chyběly základní údaje o ekonomických nákladech, autorských právech a další fakta. Umělecký šéf je povinen předložit dramaturgický plán divadla ke schválení po předchozím projednání v umělecké radě.

Poslední poznámka nakonec. Současný požadavek prof. Mišky na zrušení jmenování Mgr. Bednáře a znovujmenování Jiřího Slance ředitelem Divadla Příbram postrádá logiku naprosto a uvádí přípravu divadla na další sezónu v naprostý chaos. Veřejně prohlašuji, že své případné jmenování do funkce ředitele na základě požadavku prof. Mišky předem odmítám.

Zdroj: slanec@divadlo.pb.cz

Autor článku: Informace z divadel