17.06.2021 10:00

Startuje nový evropský projekt Digital Leap zaměřený na budování kapacit pro profesionály v oblasti nového cirkusu a tance

Digital Leap je dvouletý mezinárodní projekt, který nabízí tanečním a cirkusovým profesionálům příležitost pro prohloubení znalostí digitálního prostředí a možností ve scénických uměních. Rostoucí povědomí o klimatické nouzi i pandemie Covid-19 a její dopad na scénická umění i na mezinárodní spolupráci vyvolaly naléhavou potřebu přehodnotit a rozšířit provozní modely ve scénických uměních. V souvislosti s přesunem do digitálního a virtuálního prostředí se umělci a kulturní organizace musí učit, jak lépe používat digitální nástroje a virtuální prostředí tak, aby to vyhovovalo jejich práci a praxi a aby zároveň drželi krok s dobou.

Digital Leap nabídne čtyři samostatné pětidenní vzdělávací moduly. Moduly se budou konat v České republice, Litvě, Katalánsku a Francii od jara 2022 a účastníci budou vybráni na základě otevřených výzev pro profesionály v partnerských zemích. První otevřená výzva bude vyhlášena na podzim 2021.

Každý vzdělávací modul přistoupí k tématu z jiného úhlu: propagace umělecké tvorby na digitálních platformách, přizpůsobení představení pro digitální prostředí, digitální distribuce uměleckých děl a digitální propojení s publikem. Know-how ze vzdělávacích modulů bude i po ukončení projektu dostupné všem a zveřejněno formou digitálních příruček a videí.

Digital Leap je projekt založený na spolupráci mezi osmi organizacemi ze sedmi evropských zemí: ARTCENA (Francie), Institut umění – Divadelní ústav (ČR), CircusInfo Finland (Finsko), Dance Info Finland (Finsko), Danscentrum Sverige (Švédsko), Institut Ramon Llull IRL (Španělsko), Lithuanian Dance Information Centre (Litva) a Performing Arts Hub Norway (Norsko). Projekt koordinuje Dance Info Finland. Projekt Digital Leap je financován z programu Evropské komise Erasmus+.

Autor článku: IDU