07.11.2014 11:26

Stávkový výbor DAMU po 25 letech znovu zasedá!

17. listopadu 2014 proběhne v prostorách Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze v rámci oslav půlkulatého výročí od sametové revoluce neformální sraz všech tehdejších stávkujících studentů. Setkání jedné generace, která měnila dějiny, nebude další vzpomínkovou akcí, kterých bude 17. listopadu probíhat bezpočet, ale svébytným večírkem s dobovou atmosférou konce 80. let.  Akce se zúčastní celá řada významných umělců, kteří dnes patří ke špičkám ve svých oborech.

 

Nová generace vytváří listopadovou atmosféru

„Nejde nám o pietní akci, ale o propojování, předávání zkušeností a navázání vztahů mezi tehdejšími a současnými studenty DAMU, a proto na noc ze 17. na 18. listopadu vyhlašujeme dvanáctihodinovou okupační stávku“, říká děkanka DAMU
Mgr. Doubravka Svobodová.

Celý večer s nocí by se měl nést v duchu spontaneity, uvolnění a drobné recese, což je protikladem k tehdejší atmosféře plné strachu a napětí. Toto pojetí večera je možné vysvětlit slovy členky stávkového výboru Hany Fischerové: „ Jeden velkej pytel s materiálem vynesla uklízečka, která nečekaně noc předtím, než jsme to odvezli do archivu, na DAMU začala uklízet. Nejspíš to nebyl nikdo z STB, prostě jen život se vrátil do svých kolejí o pár hodin dřív, než jsme čekali a to, co se pro archiv posbíralo, už byl jen fragment skutečnosti, kterou jsme žili.“

Celou akci připravují podle vzpomínek a dochovaných materiálů bývalých studentů, studenti současní.  „Koncept večera vychází především ze vzpomínek členů stávkového výboru, s nimiž studenti během října nahrávali rozhovory, které poté dotvořily hlasově obrazovou videoperformance. Dalším materiálem pro tuto videoperformanci byly záběry pořízené Videojournalem z podzimu 89 a záběry z dění na Majdanu z nedávné doby. Tato obrazová koláž bude na obrazovkách televizí, stojících ve výlohách KAFE DAMU, promítána do ulice Karlova, stejně jako tomu bylo v dobách okupační stávky, kdy výlohy byly jedním z hlavních komunikačních panelů s veřejností. Ve zbylých výlohách bude zřízen provizorní sekretariát stávkového výboru, s psacím strojem, telefonem a xeroxem, ve kterém performerky budou zapisovat a  rozmnožovat vyhlášky, výzvy a poselství dneška. Tento „sekretariát“ bude k dispozici komukoli, kdo bude mít chuť vyjádřit se k společensko-kulturnímu dění. Tato hlášení se poté budou vylepovat do výlohy, aby byla čitelná z ulice. Rovněž každou hodinu bude možno dát přečíst ta nejzdařilejší hlášení do mikrofonu z prvního patra budovy do ulice. Uvnitř kavárny budou na zdech citovány věty aktérů okupační stávky i dnešních studentů divadelní fakulty. Ve foyer divadla bude připravená instalace, která staví vedle sebe archivní materiály týkající se absolventských inscenací DAMU a JAMU z osmdesátých a devadesátých let a letošními absolventskými představeními obou divadelních fakult. V prostorách vrátnice, výloh, foyer a učeben KČD budou zvukové instalace autentických rozhovorů členů stávkového výboru (P.Lagner, J.Dušek, M.Bečka, H.Fišerová, M.Dočekal) vztahující se svým obsahem ke konkrétnímu místu.“ Vysvětluje studentka DAMU Markéta Bodoríková, autorka uměleckého konceptu.

Listopadové události na DAMU tak můžou být velkým zážitkem i pro kolemjdoucí, kteří se nebudou přímo účastnit akce v prostorách divadla DISK. 

www.divadlodisk.cz

www.damu.cz


Autor článku: Klára Kadlecová

Stávkový výbor DAMU po 25 letech znovu zasedá!