08.11.2019 09:19

Stipendium Internationales Forum Theatertreffen 2020

Goethe-Institut a Berliner Festspiele vypisují stipendium Internationales Forum Theatertreffen 2020, Berlín, 1. - 17. 5. 2020

Program zahrnuje: návštěvy divadelních představení pozvaných na festival Berliner Theatertreffen, účast na přehlídce nové dramatiky Stückemarkt, účast na workshopech, pracovních skupinách k estetickým i obsahovým otázkám; diskursivní pořady; přednášky a diskuse s festivalovou porotou, setkání s umělci a dalšími aktéry festivalu, exkurse, networking.

Podmínky stipendia:
 věk do 35 let
 zkušenost několikaleté samostatné práce
 trvalá profesionální umělecká činnost v oblasti divadla
 účast na stipendiu po celou dobu jeho trvání, tzn. 1.-17.5.2020
 dobrá znalost němčiny (na úrovni B2 evropského referenčního rámce)
 dobrá znalost angličtiny (některé festivalové pořady se konají v anglitině)

Stipendium zahrnuje:
 účast na veškerém programu
 cestovné
 ubytování se snídaní
 vstupenky na divadelní představení
 diety a stravování
 obědy ve dny semináře
 zdravotní pojištění (pro případy akutního onemocnění)

Žádost o stipendium musí obsahovat:
 vyplněný formulář
 tabelární životopis, kritiky, odkazy (obrazový, zvukový, textový materiál)
 portrétní fotografie (min.300dpi při cca 500kb)
 doporučující dopis profesionální/ho umělce/umělkyně nebo dřívější/ho účastníka/ce Mezinárodního fóra
 podstatné údaje o umělecké kariéře
 dokumentace k vlastní umělecké činnosti (kritiky, dvd, cd, odkazy, programy atp.)
 motivační dopis včetně písemné odpovědi na následující otázky (max. 2 stránky formátu A4):
a) Co si slibujete od účasti a umělecké výměny na mezinárodním fóru a s jakou perspektivou na něj
přicházíte?
b) Co je příznačné pro vaše divadelní projekty, způsob Vaší práce a proč je pro ni důležitá mezinárodní
výměna?
c) Jaký vliv má na vaši divadelní práci společensko-politický vývoj?

Uzávěrka žádostí o stipendium: 8. 12. 2019
Vyhlášení výsledků: konec února 2020
Bližší informace a přihlášky: Goethe-Institut, Monika Loderová monika.loderova@goethe.de, tel. 221 962 242

Autor článku: Monika Loderová