04.11.2020 09:44

Strategické plánování a řízení v období krize pro festivaly a živá umění

Zveme vás na online workshop Strategické plánování a řízení v období krize pro festivaly a živá umění pod vedením Dany Hague.

8. 12. 2020 9:00 - 8. 12. 2020 13:00
online - účastníci dostanou odkaz emailem
vstupné: 400 Kč

Online workshop proběhne na platformě Zoom. Připravili jsme pro Vás interaktivní náplň včetně práce v malých skupinkách.
Z důvodu omezené kapacity doporučujeme zajistit si účast co nejdříve, údaje pro platbu účastnického poplatku ve výši 400 Kč Vám zašleme po registraci emailem.

Workshop se zabývá strategickým plánováním a řízením v období krize především z pohledu vedoucích pracovníků a nutností nejen zachovat pozitivní pracovní prostředí ve ztížených podmínkách, ale také připravit organizaci na potenciální významné změny v jejich budoucím fungování.
Workshop zahrnuje dvě klíčové perspektivy - jednak interní, ve které se zabývá interní komunikací a celkovou atmosférou v organizaci a jednak externí, která se dotýká spíše dlouhodobého výhledu a hledání potenciálních alternativ financování pro případ omezení veřejných prostředků.
Závěr workshopu je věnován oblasti společenské - jakou úlohu by mohly nebo měly hrát kulturní instituce v dobách, kdy společnost prožívá krizové období a jaké jsou možnosti alespoň částečného zapojen dostupných zdrojů do aktivit nabízejících aspoň krátkodobou duševní úlevu.

Dana Hague » je absolventka Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, pracovala řadu let v Bruselu a Singapuru pro nadnárodní firmy jako projektová manažerka, interní lektorka a konzultantka v oblastech informačních technologií a knowledge managementu. Posledních osm let se věnuje vzdělávání jednak ve formě výuky na mezinárodních vysokých školách a jednak jako lektorka manažerských dovedností v ziskové i neziskové oblasti.

Informace o dalších akcích pro veřejnost pořádaných Akademií IDU najdete zde.

Autor článku: IDU