10.05.2021 11:50

Střed zájmu: Covid jako příležitost – výzva k účásti

Hledáme inspirativní přístupy a změny v činnosti kulturních organizací ovlivněné pandemií covidu-19.

Zkusili jste netradičním způsobem oslovit publikum? Nebo se vám podařilo oslovit publikum, na které jste dosud nedosáhli? Zasáhli jste do dramaturgie obsahu? Změnili jste něco ve své organizaci? Začali jste spolupracovat se zajímavými partnery? Všechny změny, které se projevily v důsledku koronavirové krize a které ovlivní vaši práci i do budoucna nás zajímají. Zajímají nás jak dobré, tak i špatné zkušenosti, které mohou inspirovat a pomoci Vašim kolegům. Přihlaste se do naší výzvy.

Pokud máte zájem o aktivní účast, prosíme o vyplnění on-line přihlášky včetně zaslání ilustrativních fotografií či videí. Vystoupení bude mít formu krátkých prezentací (max. 7 min.) doplněných obrazovým materiálem (10–15 snímků). O tom, zda jste byli vybráni, Vám dáme vědět nejpozději do 20. května 2021.

Uzávěrka pro předkládání přihlášek je 17. 5. 2021. Vybrané přihlášky budou představeny na akci Střed zájmu: Covid jako příležitost dne 2. června 2021 odpoledne online.

Pořádá Kancelář Kreativní Evropa a Institut umění – Divadelní ústav (IDU).

Kontakt: Hana Šormová, Kancelář Kreativní Evropa, 721 947 355, kultura@kreativnievropa.cz

Autor článku: www.kreativnievropa.cz