08.11.2021 14:20

Konference Střed zájmu: Moc žen a kultura

Dne 6. 12. 2021 se koná další akce ze série Střed zájmu, tentokrát tematizující rovnost žen a mužů v kulturních oborech a organizacích.

Je rozdělena na dvě části – konferenci pro odbornou kulturní veřejnost od 10.00 do 13.45 a prezentaci inspirativních projektů od 18.00 do 20.00. Akci pořádá Kancelář Kreativní Evropa v kině Přítomnost (Siwiecova 1, Praha 3), vše bude živě streamováno.

Podle statistik v České republice žije více žen než mužů. Od roku 2018 převažují ženy nad muži jako studující na vysokých školách. Muži více pracují v zemědělství, průmyslu a stavebnictví, ženy převládají ve službách. Zároveň Česká republika ve srovnání s dalšími zeměmi EU výrazně zaostává v oblasti ekonomického rozhodování žen a například přetrvávající pandemie Covid-19 dopadá výrazněji na ženy, které se často musejí vzdát své práce ve prospěch péče o rodinu a své nejbližší. Situace není lepší ani na poli politiky, například v Parlamentu ČR, bude nově pouze čtvrtina žen. Zároveň muži stále dostávají často za stejnou práci vyšší mzdy než ženy.

Střed zájmu: Moc žen a kultura se bude zabývat především rovností žen a mužů v různých kulturních oborech (od divadla, přes literaturu, výtvarné umění, film, až po architekturu). Reflektuje kultura společnost do té míry, že rovnost žen a mužů, tedy spíše nerovnost je všudypřítomná? Během Středu zájmu: Moc žen a kultura uslyšíme osobní zkušenosti s vedením kulturních organizací. Do jaké míry se v jednotlivých kulturních oborech řeší rovné zastoupení a příležitosti žen a mužů ve vedení organizací, jak jednoduché nebo složité je práce pro rodiče s malými dětmi, případně, jak jde na pracovišti vytvořit prostředí, kde jsou lidé spokojení, tvůrčí a mají zájem se rozvíjet?

Dále se budeme zabývat samotným vzděláváním a to z různých úhlů pohledu. Jak je možné, že na vysokých školách studuje více žen, ale v praxi se jich uplatní jen zlomek? Umělecké obory nevyjímaje. Na samotné vzdělávání nahlédneme z pohledu vzdělávacích institucí, které často mladé studující nepřipraví na reálný a kompetitivní pracovní svět a proto představíme také nové možnosti, které nabízí například mentoring nebo kolektivní umělecké skupiny. Zároveň se budeme zabývat etickou kulturou a praxí na vysokých uměleckých školách.

Téma rovnosti, které bude na konferenci dominovat, nevnímáme pouze jako rovnost žen a  mužů, ale budeme se zabývat také celkovou přístupností kultury pro všechny. Musíme mít na paměti, že ženy ani muži nejsou homogenní skupinou, nejsme všichni stejní, zkušenosti každé*ho z nás jsou velmi rozdílné, například pokud aktivně pečujete o děti, pocházíte z různých minoritních skupin, žijete s postižením nebo jiným systémovým znevýhodněním (například jste staršího věku). Zároveň nás zajímá pozice kulturních organizací k tématu nerůstu programu nebo samotné organizace. Velkou inspirací pro celou konferenci je feministický způsob vedení organizací. Jedná se o výjimečný počin nebo nastávající trend naší společnosti?

Večerní část programu věnujeme dvanácti inspirativním příkladů, které představí vybrané umělkyně, kulturní profesionálky, vědkyně, které budou hovořit v krátkých příspěvcích opět na téma ženy v kultuře a ve společnosti. Pozvali jsme hosty z různých generací i oblastí.

Podrobný program se připravuje.

Vstupenky na obě části si můžete koupit zde.

Autor článku: Převzato z: https://www.culturenet.cz/