08.11.2021 09:14

Studenti DAMU představí divákům svou Netrpělivost srdce

Divadlo DISK uvede novou adaptaci románu rakouského prozaika Stefana Zweiga Netrpělivost srdce. Režie groteskní tragédie člověka, který nedokázal říct „ne“, se ujala režisérka a autorka dramatizace Monika Hliněnská absolvující na katedře činoherního divadla. Třetí absolventská inscenace 4. ročníku herectví činoherního divadla bude mít premiéru 19. listopadu 2021 od 19:30 v divadle DISK.

Anton Hofmiller chce být dobrým člověkem. Nesnese pomyšlení, že by si o něm ostatní mysleli opak. A dobrý člověk přeci neodmítne pozvání do lepší společnosti. Dobrý člověk přeci nebude odmítat štědré dary. Dobrý člověk přeci neodepře pozornost dívce, která je chromá…  byť je to v rozporu s tím, co si žádá srdce. Nadějný poručík dělá jeden ústupek za druhým, zatímco doba se neomylně řítí vstříc první světové válce.

Autorkou adaptace Netrpělivosti srdce, která získala 3. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2020, je režisérka inscenace Monika Hliněnská. „Předloha zkoumá primárně otázku soucitu, a to
v několika různých rovinách. Nejen ve smyslu nesobecké potřeby sdílet s druhým jeho bolest, ale zejména ve smyslu hledání vlastní sebehodnoty skrze uznání a vděk druhých. Dramatizace akcentuje zejména toto téma, zatímco se snaží maximálně těžit z vlastního dramatického potenciálu Zweigova románu
,“ vysvětluje režisérka. Byť se jedná o příběh odehrávající na pozadí dějinných událostí směřující k první světové válce, podle Hliněnské půjde především o „groteskní, avšak naléhavou
a zcela současnou výpověď jedince, který se snaží zalíbit svému okolí natolik, že ztrácí vlastní identitu
“.

O tom, že se nejedná o historizující inscenaci svědčí i výtvarné řešení Michaely Semotánové. Kostýmy se v estetice Rakousko-Uherska sice inspirují, ale zároveň prostřednictvím expresivního gesta akcentují vnitřní téma jednotlivých postav. Retrospektivní vyprávění je zasazené do zdánlivě jednoduché scénografie, která však umožňuje až filmově rychlé změny prostředí a prolínání dvou časových linií. „Příběh je jakousi zpovědí hlavní postavy, která o minulosti referuje z vlastní perspektivy. Situace se tedy nevyjevují ryze realisticky, ale jsou zkresleny jeho subjektivním vnímáním,“ doplňuje mladá režisérka a prozrazuje, že se inscenační tým inspiroval v estetice filmů Wese Andersona, zejména snímkem Grandhotel Budapešť.

Studenti 4. ročníku katedry činoherního divadla nazkoušeli již v této sezóně inscenace Hrdina západu a Instalace izolace. Netrpělivostí srdce tak otevírají druhou polovinu svého působení v divadle DISK.
Nad rámec školních aktivit spolu v roce 2020 založili kočovou divadelní družinu Ductus Deferens, se kterou vystupují ve Švandově divadle a na festivalových přehlídkách s inscenacemi Ductus Deferens2 a Cestopissing.

www.divadlodisk.cz

Autor článku: Kamila Opletalová