15.12.2021 12:44

Studenti JAMU pořádají 32. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Téma letošního ročníku (In)visibility je částečně inspirováno formou i duchem virtuálního ročníku předešlého, který doprovázel pocit odcizení a neúplnosti. Tyto inspirativní podněty však zároveň naplno odkryly velikost (ne)tušených společenských i estetických otázek, ze kterých motiv festivalu vyvěrá. 

„Nebýt vidět neznamená nebýt. A viděné ještě nemusí být nutně skutečné. Pro oči nevidíme. Proto je někdy potřeba nahlédnout za to viditelné, aby bylo možné spatřit opravdovou podstatu věcí. Vždyť ani divadlo není jen o tom se dívat, jak nám opět připomněly poslední časy, když se divadelní budovy zavřely a nahradily je záznamy. Tak co dělá divadlo divadlem? Zkusme znova (vědomě) přehlédnout hranice, nahlédnout pod povrch, prohlédnout do nitra a zahlédnout smysl: smysl divadla, smysl člověka, smysl setkání. Tady a teď.“ Přibližují za Artsekci Anna Magdalena Pavlicova a Michal Moravec.

Ředitelem festivalu zůstává i pro letošní ročník doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. Zachovány jsou rovněž ověřené festivalové lokace, jmenovitě scény Centra experimentálního divadla: Divadlo Husa na Provázku, Sklepní scéna a HaDivadlo, a také divadla JAMU, jimiž jsou Studio Marta a Divadlo na Orlí. V neposlední řadě je nutné vyzdvihnout také koncept ambasadora, díky kterému máme jako realizační tým možnost představit publiku osobnosti spjaté s Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzického umění, a letos dokonce i s městem Brnem. Této role se totiž letos zhostí brněnský divadelní a televizní herec, absolvent JAMU, Michal Isteník.

V souladu s tématem, které otevírá otázku viditelných a neviditelných hranic, přichází letošní ročník s novou dramaturgickou linií Blindspot. Tato programová linka si klade za cíl doplnit hlavní program o inscenace z oblasti fyzického a pohybového divadla a představit je jako plnohodnotný performativní umělecký žánr. Open call jsme rozeslali na několik českých i zahraničních škol tohoto zaměření, jedná se však o pilotní koncept, u kterého se zatím uvažuje o výběru pouze dvou až třech inscenací.

S novým dramaturgickým konceptem přichází i festivalová sekce Off-program. Konceptem takzvané Atrakce jsme se rozhodli oživit nejenom letošní ročník, ale i performativním uměním dosud nedotčené prostory, jako například divadelní balkony či brněnské pasáže. Jedná se o jednodenní akci, která se bude konat dva týdny před samotným festivalem. Naší intencí je přenést umění do veřejného prostoru, ve kterém si studenti mohou vyzkoušet nové umělecké formy. V neposlední řadě je naším záměrem pracovat s konceptem takové kulturní akce, která by byla realizovatelná v souladu s potenciálními opatřeními. Datum konání Atrakce jsme stanovili na 17.3.2022.

Konkrétní informace vztahující se k programu a dalšímu průběhu festivalu budou uvedeny v další tiskové zprávě. Novinky a aktuality je možné sledovat průběžně na našich sociálních sítích: Facebooku SETKÁNÍ/ENCOUNTER, Instagramu @setkani_encounter a již brzy také na webu www.encounter.cz

Autor článku: Kristina Prochásková