14.11.2019 11:33

Studenti JAMU v Brně pořádají jubilejní 30. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Studenti Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pořádají jubilejní 30. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020.  Uskuteční se ve dnech 31. 3. - 4. 4. 2020.

Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER oslaví v roce 2020 již 30. narozeniny. Za dobu svého fungování přilákal rozličné žánry, díla a země z různých koutů světa. Protože kulaté výročí svádí k rekapitulaci let minulých, bylo jako komunikační téma příhodně vybráno TASTE THE TIME.

„Čas jako fenomén zahrnující minulost, budoucnost, ale především naši přítomnost. Přítomnost vnímáme jako bod, ze kterého se ohlížíme do minulosti a vyhlížíme do budoucnosti. Teď jsme my - tady a teď, se snahou o kontinuitu a zodpovědný přístup k věcem minulým a budoucím.”
Marek David (režisér festivalu) a Jana Uhýrková (dramaturgyně festivalu)

Minulost se v našem festivalu zrcadlí zejména ve využívání ověřeného. Ředitelem festivalu zůstává shodně s loňským rokem doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D.. Sázíme také na osvědčená festivalová místa, představení hlavního programu budou uvedena v divadlech, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme. Konkrétně se bude jednat o scény Centra experimentálního divadla: Divadlo Husa na Provázku, Sklepní scénu a HaDivadlo, Studio Marta a Divadlo na Orlí.

Role ambasadora, jíž se v minulosti ujali například Jiří Bartoška nebo Boleslav Polívka, se tento rok zhostí historicky první žena, paní Emília Vášáryová, čestná doktorka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. V současnosti se náš festival může také pochlubit množstvím zdravic od úspěšných absolventů školy, které budou postupně zveřejňovány na sociálních sítích.

Z úspěšných počinů let minulých přenášíme do současnosti zejména Open Air Stage, která bude součástí zahajovacího průvodu, a přiblíží Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER brněnské veřejnosti. Dalším zachovaným je THE WORKSHOP probíhající během festivalu, jehož výstup bude součástí závěrečného ceremoniálu. Loňský pilotní ročník vedl maďarský režisér Attila Antal, ten letošní bude v režii performera Radima Vizváryho.

Téma festivalu zahrnuje kromě minulosti a přítomnosti také budoucnost. A ta nám není lhostejná. Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER se proto bude snažit jednat s ohledem na ekologickou rovinu, aby mohl probíhat i roky po nás na nezničené planetě Zemi. V praxi to bude znamenat omezení množství tiskovin na minimální možný počet, tvorbu propagačních předmětů z recyklovatelných materiálů a v neposlední řadě se budeme vyhýbat jednorázovým plastům jako jsou kelímky či plastové obaly.

www.encounter.cz

Autor článku: Helena Gricová