14.03.2012 14:40

Studentská soutěž na návrh nové letní experimentální scény v Českém Krumlově

Fakulta architektury ČVUT, Národní památkový ústav a Český národní Komitét ICOMOS uspořádali studentskou soutěž na návrh nové letní experimentální scény v Českém Krumlově.

Cílem soutěže bylo nejen získat studentské návrhy, které by ověřovaly možnosti umístění nové letní scény v bezprostřední blízkosti areálu českokrumlovské zámecké zahrady, ale i konkrétní kreativní náměty pro kvalitní a komplexní architektonické řešení nového openair inscenačního prostoru v Českém Krumlově.Ten by měl splňovat parametry evropských standardů divadelních scén pro 21. století a navazovat na tradice a popularitu letních divadelních produkcí v Českém Krumlově, případně i hudebního festivalu – náhradou za zastaralý, provozně nevyhovující a naprosto nevhodně umístěný objekt tzv. otáčivého hlediště.

Soutěž umožní získat široký rejstřík konkrétních návrhů nové letní scény, což napomůže k vyjasnění optimální polohy a podoby nového zařízení i rozsahu a standardu nového řešení. Dále přispěje k přípravě naplánování realizace nové krumlovské divadelní scény a k urychlení odstranění dožívajícího zařízení otáčivého hlediště, které podmiňuje rehabilitaci unikátní, ale devastované památky rokokového letohrádku Bellarie a historicky mimořádně významné zahrady státního zámku Českého Krumlova (součást památky zapsané v Seznamu světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO).

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve čtvrtek dne 15. 17.00 hodin v atriu Fakulty architektury (Thákurova 9, Praha 6).

Pozvánka ke stažení zde.

Přehled soutěžních návrhů zde.

Více informací o Otáčivém hledišti najdete v databázi divadelní architektury EUTA.

Soutěž proběhla s podporou rektora ČVUT prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. a sponzorů a pod patronací děkana FA ČVUT prof. Ing. arch. Zdeňka Zavřela

Autor článku: Redakce IDU

Studentská soutěž na návrh nové letní experimentální scény v Českém Krumlově