25.11.2002 00:00

Studentská teatrologická konference Transteatral

Studentská teatrologická konference Transteatral

I. ročník mezinárodní studentské teatrologické konference Transteatral se koná od 25. do 27. listopadu 2002 v malém sále Divadelního ústavu a zakládá tradici pravidelného každoročního setkávání zájemců o současné středoevropské divadlo. V první řadě jde o setkání studentů divadelní vědy i praktických divadelních oborů, zaměřené na pokus o více či méně vyčerpávající zachycení stavu současného divadla ve středoevropském prostoru a konfrontaci současné české divadelní kultury a její teatrologické reflexe s pohledem zahraničních účastníků.

Letošní ročník konference Transteatral je koncipován v česko-polských barvách a kromě zástupců všech vysokých škol v České republice, na nichž se vyučují dějiny a teorie divadla, se ho zúčastní i studenti teatrologie z Varšavy a Krakova. Pozvání na konferenci přijali i další hosté, například významný reprezentant polské divadelní antropologie prof. Leszek Kolankiewicz, který tento studijní program představí v Praze, či odborník na postmoderní divadlo doc. PhDr. Július Gajdoš z brněnské teatrologie. II. ročník konference Transteatral připravujeme na červen 2003 a jeho program bude rozšířen o další přizvané země střední Evropy.

Program letošního ročníku je rozdělen do tří tematických bloků, které téměř zcela odpovídají jednotlivým dnům konference: současné středoevropské drama a problematika jeho uvádění na národních i zahraničních scénách; inscenační styly a přístupy v současném (nejen) středoevropském divadle; divadlo a jeho pozice v současné společnosti včetně aktuálních teatrologických teorií.

Konference Transteatral nabízí nejen diskusi o marginálních problémech divadelního života v daných regionech, ale povede – jak doufáme – i k odkrývání aspektů přesahujících jednotlivé národní a kulturní celky a k zachycení společných trendů současné kultury v návaznosti na globalizujícící se Evropu, potažmo svět. Kromě mezinárodní konfrontace je navíc důležitým záměrem konference i setkání studentů a pedagogů z jednotlivých kateder různých českých i zahraničních vysokých škol a otevřenost vůči studentům uměleckých oborů a celé divadelní obci vůbec.

Kompletní znění všech přednášek a výběr ze záznamů diskusí v rámci konference včetně informací o dalším ročníku naleznete na internetových stránkách konference www.divadlo.cz/transteatral, které budou k dispozici od prosince 2002.

PROGRAM 1. ročníku studentské teatrologické konference TRANSTEATRAL

Pondělí 25.11.2002

10:00
doc. PhDr. Jan Hyvnar, Csc. (FF UK Praha): Slavnostní zahájení 1. ročníku konference Transteatral
PhDr. Jiří Rak (FSV UK Praha): Mitteleuropa-Zentraleuropa: fikce nebo realita?

10:30-12:00
Kinga Anna Gajda (IP UJ Kraków): Diference mezi západní a východní dramatikou a změna myšlení o člověku a lidském životě ve východním dramatu
Tomáš Vokáč (FF UK Praha): Drama a dramatik v současnosti: krize nebo vzestup?
Diskuse

12:00-13:00
Přestávka

13:00-14:00
Martina Černá (FF UK Praha): Současný (a) český svět v české sezóně Činoherního studia Ústí nad Labem
Renata Vášová (FF UP Olomouc): Hrdinové české sezóny v Činoherním studiu Ústí nad Labem
Diskuse

14:15-17:00
Dr. Wojciech Dudzik (IKP UW Warszawa): Ingmar Villquist: polský dramatik ve skandinávské masce
Diskuse

Úterý 26.11.2002

10:00-11:00
Jana Horáková (FF MU Brno): Teorie divadla v kontextu nových vědních disciplín, divadlo a umělá inteligence
Marta Michalak (IKP UW Warszawa): Kulturologie a teatrologie: dvě školy – dva způsoby pohledu na performační umění a divadlo
Diskuse

11:00-12:30
Anna Książyk – Jan Przyłuski (IKP UW Warszawa): Divadlo ve Středisku „Animace kultury“ 
Kateřina Rathouská (FF UK): Divadlo v rozhlase
Diskuse

12:30-13:30
Přestávka

13:30-15:45
doc. PhDr. Július Gajdoš (FF MU Brno): Divadlo řádu a chaosu
Prof. Leszek Kolankiewicz (IKP UW Warszawa): Antropologie performance na Varšavské univerzitě
Diskuse

16:00-17.00
Dr. Wojciech Dudzik (IKP UW Warszawa):
Odpověď Grotowskému: Divadelní Studio Piotra Borowského ve Varšavě
Diskuse

19:30
Společenské setkání v Tulip Café, Opatovická 3, Praha 1

Středa 27.11.2002

10:00-11:00
Jan Jiřík (FF UK Praha): Divadlo jeviště a času
Tereza Sieglová (FF UK Praha): Dočekal versus Shakespeare
Diskuse

11:15-13:00
Lucie Pázlerová (FF UP Olomouc): Česká realistická klasika v „postmoderních“ inscenacích
PhDr. Jan Roubal (FF UP Olomouc): Dvě Wesele Petra Lébla
Zdeňka Brandejská (FF MU Brno): Užívání principu cross-dressing na současném českém jevišti
Diskuse

13:00-14:00
Přestávka

14:00-16:30
Marta Ljubková (DAMU Praha): Dramatická tvorba Ivy Volánkové
Tereza Dlasková (DAMU Praha): Socializační funkce divadla
Diskuse

17:00
Závěr konference

Jednací jazyky: angličtina, polština, čeština

Bližší informace: transteatral@seznam.cz
Místo konání: malý sál Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1, 2. patro,
Autoři projektu: Martina Černá a Jan Jiřík

transetatral@seznam.cz

Autor článku: příspěvky veřejnosti