19.10.2018 11:47

Studijní cesta – technické/průmyslové památky v Norsku: výzva

Dne 18. 10. 2018 vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Norským ředitelstvím pro kulturní dědictví výzvu na podporu bilaterální spolupráce Studijní cesta – technické/průmyslové památky v Norsku.

Studijní cesta se uskuteční ve dnech 28. až 30. 11. 2018 za účelem navázání spolupráce mezi budoucími žadateli v otevřené výzvě Programu Kultura a partnery z donorských zemí (Norsko, Island, Lichtenštejnsko).

Výdaje budou ze 100 % hrazeny z Programu Kultura v rámci fondů EHP.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o účast je 5. 11. 2018 ve 12 hod. Žádost se zasílá výhradně elektronicky na E fondyehp@mkcr.cz

Maximální počet účastníků studijní cesty je 27 osob (za jednu organizaci se mohou zúčastnit maximálně 2 osoby). Proto neváhejte svoji žádost zaslat co nejdříve.

Relevantní dokumenty jsou přístupné na webových stránkách Fondů EHP a Norska v České republice a Ministerstva financí - Zprostředkovatele programu „Kultura“ https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyzva-k-ucasti-studijni-cesta--technicke-2599

Autor článku: Alena Kubištová