04.11.2021 12:36

Studio ALTA – rezidence 2022

Studio ALTA otevírá každoroční rezidentní program na rok 2022 v západním křídle karlínské Invalidovny jako mnohovrstevnatý dům. Jako dům sloužící jak ke kultivaci vlastních praxí, soustředěné práci na tvůrčím procesu, tak i k odpočinku či k možnostem, jak se vztahovat k nejbližšímu okolí.

Rezidence v ALTĚ se otevřou ve čtyřech blocích:

1) Dům soustředění (4. - 17. 2. + říjen - listopad)

Do programu budou vybrány až dvě produkce* v pokročilé či závěrečné fázi procesu (jedna pro únorový a jedna pro podzimní termín). Nabízíme 14 dní na zkušebně s technickou podporou, dramaturgickou konzultací a propagací závěrečného výstupu (work-in-progress nebo premiéra) s možností navázání další spolupráce.

2) Dům odpočinku (9. - 15. 5.)

Speciální rezidence určena všem profesionálům z oboru a podpůrným profesím, kteří cítí přetížení, tlak z nutnosti neustálé produkce či jen hledajícím zónu klidu pro vlastní myšlenky. Nabízíme rezidenční lázně jako možnost zpomalení, rekalibrace vlastní praxe, lenošení a péče. Obsah rezidence je zcela libovolný bez nutnosti jakéhokoliv výstupu.

V případě žádosti o vstup do Domu odpočinku vyplňte pouze 1. část (bio) a osobní rozměr v 2. části (artwork)

3) Dům výzkumu (1. - 7. 7.)

Dům výzkumu je desetidenní rezidenční program, jehož smyslem je facilitovat individuální umělecké výzkumy a zároveň vytvářet rámec pro sdílení praxí. Prostor laboratoře je prostředkem jak izolovat výzkum od nutnosti zaměřovat se na jeho výsledky, jak vytvořit plochu pro experiment a hlubinné ponoření se do zkoumaného tématu.

Zároveň je sdílenou plochou pro výměnu vědomostí, pochybností, inspirací a prostředek, jak vytvářet struktury vzájemné podpory. Do laboratoře budou přizváni až 4 výzkumníci a výzkumnice*, které budou sdílet společný ateliér.

4) Dům souznění (července - srpen)

Čtvrtý blok je určen libovolným uměleckým i teoretickým procesům vztahujícím se k veřejnému prostoru, sdílenému prostranství zahrady v ALTĚ či přilehlým parkům a komunitně orientovaným projektům. Vybrány budou 1 až 2 procesy*, kterým bude poskytnuto 14 denní zázemí v zahradě a zkušebně ALTY, technická a propagační podpora s možností navázání další spolupráce.

Termín uzávěrky přihlášek je: 31. 12. 2021
Výsledky: 16. 1. 2022
Přihlašovací formulář: https://forms.gle/cDLKwNj1wyrUw91m7

Q&A: 7. 12. 2021 • 17.00–18.00

V případě otázek či nejasností, bychom rádi pozvali všechny zájemce*zájemkyně ke skupinovému online meetingu, který se uskuteční 7. 12. 2021 od 17.00 prostřednictvím platformy ZOOM. V rámci tohoto neformálního setkání bude prostor pro zodpovězení jakýchkoliv dotazů spojených s open callem či procesem výběru.

LINK na Q&A call: https://bit.ly/3BlSHbv
Meeting ID: 929 0200 6271
Heslo: AIR2022

Kontaktní email pro jakékoliv dotazy související s rezidencemi: petr@altart.cz
Počet vybraných procesů se může lišit v závislosti nad obdrženými přihláškami

Autor článku: Převzato z: https://www.culturenet.cz/