10.09.2021 10:07

Studio Hrdinů uvede v jednom týdnu dvě premiéry

Ve Studiu Hrdinů se připravují dvě premiéry výjimečných koprodukčních projektů. První z nich je premiéra intermediálního formátu na pomezí mluveného slova experimentální hudby a videa s názvem Analýza bydlení. Druhým projektem je scénický dokument Miroslava Bambuška Duchovní a totalita, který vzniká ve spolupráci se Spolkem Mezery. Oba projekty budou uvedeny v omezeném počtu repríz na podzim 2021.

Analýza bydlení

Rámcem příběhové koláže s dokumentárními a autobiografickými prvky je sousedská grilovačka a proluka, kde se má stavět. Zatímco komunitní setkání slouží jako odrazový můstek k aktivismu v místní čtvrti, na horizontu proluky, která od severu k jihu protíná město jako zrcadlo magistrály, se kamarádí dva likvidační stroje.

Trojici autorů Petra Hůlová, Petr Vrba a Jiří Havlíček zajímá intermediální formát na pomezí mluveného slova, experimentální hudby a videa, který umožňuje komplexní práci s významem.

Po projektu Space Pandemics (premiéra 12/2020), který se věnoval prostředí pohraniční periferie a reflexi česko-německých vztahů je Analýza bydlení jejich druhým společným autorským projektem.

text: Petra Hůlová
obraz: Jiří Havlíček
hudba: Petr Vrba
prostorová spolupráce: Patricia Talacko

Premiéra
14.9. 20:00 Studio Hrdinů, Praha


Duchovní a totalita – Josef Zvěřina a zápas za duchovní svobodu v komunistických kriminálech

Scénický dokument je prezentace archivních materiálů profesionálními herci, s hudebním a obrazovým doprovodem. Jde o vzdělávací pořad. Formát scénického dokumentu, tedy vzdělávacího pořadu na umělecké platformě, je vysoce funkční a účinný, což se prokázalo například při realizaci scénického dokumentu Jan Patočka a Charta 77 ve Studiu Hrdinů v roce 2019. Velmi záživnou formou – prostřednictvím čtení archivních materiálů, projekcí dobové dokumentace, poslechu zvukových archivů a následné diskuse s historiky, odborníky a pamětníky na dané téma – vzniká komplexní obraz k dané kauze, tedy něco, co se velmi těžko naplňuje jak v rámci běžné výuky ve školách, tak v rámci filmových dokumentů či odborných historických prací. Scénický dokument není zamýšlený pouze pro studenty, naopak naplánováno je mnoho večerních repríz.

Oba totalitní režimy 20. století, nacistický i komunistický, přinesly církvím a jejich zástupcům i věřícím v Československu (potažmo v celém východním bloku) tvrdé pronásledování. To, co za šest let nezvládla zlikvidovat nacistická snaha o zničení církevních struktur a elit jako nositelů významné části národní identity, to znovu pronásledoval komunistický režim. Pokračoval v tom systematicky a vytrvale po čtyřicet let. Duchovní byli odsuzováni k trestům vězení i smrti, k vysilující a zdraví ohrožující dřině v pracovních táborech, zvláště při těžbě uranu, všemožně utiskováni, ponižováni a šikanováni. Materiální i kulturní hodnoty spojené s působením církevních institucí, škol a klášterů byly bezohledně ničeny.

Záměrem scénického dokumentu je představit životní osudy konkrétních duchovních pod likvidačním tlakem totalitního režimu a jeho aparátu. Dokumetn se věnuje těmto duchovním osobnostem: Josef Beran, Ladislav Hlad, Karel Otčenášek, Štěpán Trochta, Stanislav Zela, Josef Zvěřina, Oto Mádr, Felix Maria Davídek, A.M. Švarcová.

scénář a režie: Miroslav Bambušek
hrají: Cyril Dobrý, Jakub Gottwald, Martin H. Krupa, Miloslav Mejzlík, Marek Pospíchal, Tomáš Bambušek /alt./

besed se účastní:
17.9. Tomáš Petráček, kněz; Jaroslav Cuhra, historik
8.10. 10.00 Michal Podzimek, kněz; Jan Synek, historik
20.00 Michal Podzimek, kněz; Jan Synek, historik
12.11. 10.00 Ladislav Heryán, kněz

Premiéra
17.9. 20:00 Studio Hrdinů, Praha

www.studiohrdinu.cz

Autor článku: Madla Horáková Zelenková