05.12.2022 09:46

Studio Marta připomene novou inscenací výročí sta let od narození Jana Skácela

Letošní významné výročí sta let od narození Jana Skácela neoficiálně uzavře 15. 12. 2022 ve Studiu Marta inscenace studentů Divadelní fakulty JAMU Překrásná je nepotřeba nářku. Autorský počin režisérky Elišky Houserové a dramaturgyně Veroniky Onheiserové vycházející z poezie brněnského básníka sleduje život Janka, který svým příběhem odpovídá na otázku, jestli stojí za to žít teď a tady.

„V době plné nejistot jsme se toužily vrátit k věcem naprosto prostým. Parafrází na Skácelovské `Co zbylo z anděla?’ jsme se samy sebe ptaly ‘Co zbylo z člověka?’ a leč hrají v Jankově životě podstatnou roli Smuténky se Smrtí, chceme inscenací ve výsledku říct, že z člověka na světě pořád zbývá všechno podstatné. Že je to právě lidskost, kvůli které stojí za to žít ve světě plném nářku,” říká dramaturgyně inscenace Veronika Onheiserová. Zdánlivě obyčejná postava Janka je výjimečná právě svým nazíráním na svět, který často reflektuje prostřednictvím básní Jana Skácela. Mimo příběh je autorská i hudba, kterou inscenaci na míru složila talentovaná dvojice v podobě Adély Konečné a Tomáše Mohra. Scénografie v doprovodu s výrazným light designem směřují k prostředkům poetického divadla.

Inscenační tým se rovněž snaží ukázat Skácelovu poezii v aktuálním světle a chce se tak vyhnout jinak tradičnímu nahlížení na tvorbu „básníka ticha“. „Obě nás spojuje láska k poezii Jana Skácela. Rozhodnout se pro autorskou inscenaci, jejíž kostrou jsou právě Skácelovy básně, tak bylo v něčem snadné. Inspirací pro oblouk se nám stalo samotné Brno, které hraje ve Skácelově poezii důležitou roli. Z toho vlastně vznikla postava Janka, jehož život jsme si rozdělily na pomyslné čtyři části – Dětství, Krajina, Ticho, Smrt – podle slov na soše Jana Skácela na Špilberku,“ popisuje režisérka Eliška Houserová.

Celý příběh se odehrává v Brně, narážek na něj je však v inscenaci více. Tvůrkyně přiznaně odkazují například na tuzemskou básnickou scénu, v replikách postav se tak citují verše autorů Petra Hrušky, Nely Bártové, Dominika Bárta, Filipa Klegy nebo Františka Hrušky.

Tvůrkyně nepopírají, že postavy jsou inspirovány reálnými osobnostmi Skácelova života. Nicméně dodávají, že inscenace si za žádných okolností neklade za cíl vyprávět biografii Jana Skácela a jeho blízkých. Tvůrčí tým si osobnosti Skácela a jeho okolního světa velmi váží a přistupují k němu s úctou, respektem a tvůrčí svobodou.

Premiéra inscenace Překrásná je nepotřeba nářku proběhne 15. 12. 2022 ve Studiu Marta. Reprízovat by se pak měla až do května příštího roku. Na Skácelovy narozeniny, tedy 7. února 2023, chystají tvůrci nejen reprízu, ale i speciální doprovodný program. V plánu mají i dramaturgické úvody, nebo dopolední představení pro žáky středních škol.

http://www.studiomarta.cz/

Autor článku: Studio Marta